Farlig orkan mot Mocambique

I Mocambiquekanalen i Indiska Oceanen som skiljer Afrikas fastland från Madagaskar finns den kraftfulla tropiska orkanen Idai som bildades den 9 mars. Orkanen klassas i nuläget som en kategori 3 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Idai väntas försvagas något innan den når land torsdag kväll eller fredag morgon svensk tid. I orkanens spår väntas en farlig stormflod, ymnigt regn samt storm- och orkanvindar. 

Utifrån den senaste prognosen föreligger en klar risk att Idai drar in strax norr om staden Beira med 530000 invånare. Ifall orkanen följer den prognoserade banan kan stormfloden från Idai enligt det franska väderinstitutet RSMC-La Reunion bli upp emot 4 m och hela 5-6 m vid Pungwe River Mouth. 

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Idai utfärdad den 14 mars.
Prognoserad bana för den tropiska orkanen Idai utfärdad den 14 mars. Vindarna anges här i knop där 1 knop ungefär motsvarar 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Dessutom, om prognosen från JTWC håller så kan Idai komma att bli en av de kraftfullaste tropiska orkaner som drabbat Mocambique. Tillförlitliga satellitdata över den här delen av Indiska Oceanen kom inte förrän på 1990-talet varför statistiken blir mer osäker längre bakåt i tiden. Med det sagt, utifrån NOAAs historiska databas finns det tio fall där en tropisk orkan dragit in över Mocambique samt tio fall då en tropisk storm nått landet.

Den officiellt sett allra kraftigaste orkan som drabbat Mocambique är Eline som i februari 2000 nådde land som en kategori 4-orkan. Ytterligare två orkaner, Favio 2006 och Jokwe 2008, har dragit in över Mocambique som en intensiv orkan av kategori 3.

Satellitbild över den tropiska orkanen Idai
Satellitbild över den tropiska orkanen Idai från den 14 mars. Vid denna tidpunkt klassades Idai som en kategori 3-orkan. Källa: University of Wisconsin. Förstora Bild

Ymniga regn föregick Idais födelse

Det tropiska lågtryck som föregick Idais födelse skapade omfattande översvämningar i norra Mocambique och södra Malawi den 5-8 mars. Ulongue i Mocambique uppmätte 310 mm regn den 7 mars och 450 mm totalt den 6-7. Chileka i Malawi rapporterade 160 mm den 6.

Även i nordvästra Madagaskar föll stora regnmängder i samband med Idai men då efter att den bildats ute över öppet hav i Mocambiquekanalen. Besalampy uppmätte sammanlagt 339 mm den 9-10. 

De ymniga regnen som föregick Idai har hittills krävt ca 120 människors liv i Malawi och Mocambique. 

Idais rörelse kan följas på SMHIs satellitbild över Jorden som uppdateras var 15:e minut på "". Zoomar man in syns orkanen tydligt. Här läget klockan 11.30 svensk tid.

Satellitbild (EUMETSAT) över orkanen Idai klockan 11.30 svensk tid.
Satellitbild (EUMETSAT) över orkanen Idai klockan 11.30 svensk tid. Källa: SMHI. Förstora Bild

//Misha