Extremt ljumma septembernätter i söder

De senaste dygnen har varit ovanligt milda i södra Sverige. I tisdags den 13 var dygnets lägsta temperatur vid automatstationen i Falsterbo 17,7°. Än ljummare var det under onsdagen den 14 då temperaturen vid Nidingen på västkusten inte sjönk lägre än 18,3°. Värt att notera är att Göteborgs lägsta värde under onsdagen blev 17,7°.

Att dygnets lägsta temperatur är så här extremt hög så här sent i september månad saknar vad vi vet motstycke.

Utifrån de data som finns digitaliserade för perioden 1951 till 2015 är den allra högsta minimitemperatur som observerats efter den 10 september från Utklippan i Blekinge skärgård. Den 12 september 1955 var minimitemperaturen vid Utklippan 17,8° som lägst. Det är möjligt att det kan ha förekommit ännu högre minvärden den 16-17 september 1947 då temperaturer på upp till 29,0° observerades men att göra en manuell undersökning av alla den tidens kuststationer skulle vara ganska mödosamt.

Nidingens mintemperatur på 18,3° är ingalunda något rekord då de absolut högsta minimitemperaturerna, tillika tropiska dygn, i september är från månadens inledande dygn. Götalands allra mildaste septemberdygn inträffade den 2 september 1997 då Utklippan i Blekinge skärgård hade 21,3° som lägst. Det allra senaste tropiska dygn som förekommit under perioden 1951-2016 är den 5 september 2002 vid Ölands norra udde.