Extremt lite snö i Riksgränsfjällen

Hela landet är så gott som snötäckt nu. På sina håll är snötäcket dock tunt. Att så är fallet i södra Götaland är inget ovanligt. Däremot är det nog mer uppseendeväckande att så är fallet i Riksgränsfjällen i nordvästra Lappland. 

I Abisko där vi har snödjupsdata i digitaliserad form från 1958 och framåt har man aldrig uppmätt så lite snö under varken december eller januari. I december var största snödjupet 3 cm medan det i januari hade ökat på till 9 cm. Den tidigare miniminoteringen i Abisko för december månad är 5 cm från 1961.

För januari är den tidigare minsta noteringen från 1960 då det som mest var 16 cm. Stationen Abisko upprättades redan 1913 men vi har inga data i digitaliserad form för åren 1913-1957 varför vi inte vet huruvida det funnits ännu snöfattigare december- och januarimånader. 

För den kopplade mätserien Katterjåkk/Riksgränsen (startår 1905) finns det för januaris del två månader som varit ännu snöfattigare. I januari 1936 var maximisnödjupet blygsamma 32 cm. Än mindre snö var det i januari 1931 då man som mest uppmätte 31 cm. För januari 2021 var det största uppmätta snödjupet 35 cm vilket renderar en tredjeplats.

När det gäller snöfattiga decembermånader får vi gå tillbaka till 1965 då det som mest var 32 cm. Vid det tillfället låg stationen i Riksgränsen. För december 2020 var det största snödjupet i Katterjåkk 34 cm. 

Mycket lite snö även kring Treriksröset

Noterbart är att det även uppe i trakterna kring Sveriges nordligaste punkt, Treriksröset i Lappland, var mycket lite snö under januari. Vid den närliggande finska stationen Kilpisjärvi där snödjupsmätningar sker med automatisk mätare hade man som mest endast 29 cm snö under januari månad.

Just nu: lokalt mer snö på Öland än i Riksgränsfjällen

En kuriositet i sammanhanget är att stationen Skedemosse på Öland så här långt i vinter haft ett större snödjup än både Katterjåkk och Abisko. Detta då snödjupet i Skedemosse de senaste dagarna vuxit till sig och måndag morgon den 8 februari uppmätte man 37 cm där. Vilket kan jämföras med Katterjåkks hittills största snödjup på 35 cm och Abiskos 12 cm.

Snödjupet i centimeter för ett antal stationer runt om i landet den 8 februari 2021.
Snödjupet i centimeter för ett antal stationer runt om i landet den 8 februari 2021. Källa: SMHI. Förstora Bild

//Misha