Extremt högt septemberlufttryck väntas nästa vecka

Den gångna sommaren liksom även september månad har dominerats stort av lågtryck och ostadigt väder. Emellertid finns nu ett högtryck från Ryssland i sikte som just nu långsamt förstärks in över landet med början i norr. Och inte vilket högtryck som helst utan ett för årstiden extremt mäktigt sådant. Prognosen tyder på att vi kanske rentav kan komma att få uppleva det högsta septemberlufttrycket som observerats i norra Sverige framåt onsdag nästa vecka. Högtryck så här års är dock ingen garanti för sol. Mer om detta längre ned.

Både de operationella modellkörningarna från amerikanska Global Forecast System (GFS) och europeiska European Centre for Medium-Range Forecasts (ECMWF) indikerar att högtrycket kommer att ha sitt centrum över nordvästra Ryssland med som mest 1043-1044 hPa. Högtryckets västra sida väntas sträcka sig in över hela Sverige men vara som mäktigast i nordöstra Norrland med ett lufttryck på omkring 1040 hPa framåt onsdag-torsdag den 27-28. 

Prognoskarta för den 27 september 2017
Prognoskarta för den 27 september 2017 utfärdad den 21 september. Praktiskt taget hela Norrland väntas då få lufttryck på minst 1040 hPa. Förstora Bild

Norrlandsrekordet för september från 1903

Med ett lufttryck på omkring 1040 hPa är det inte omöjligt att vi skulle kunna att få uppleva det högsta septemberlufttrycket som observerats på minst ett halvt sekel i åtminstone norra Sverige framåt onsdag nästa vecka. Utifrån de data som finns i SMHIs digitaliserade arkiv från 1951 och framåt har man för norra Norrlands del faktiskt inte observerat ett högre lufttryck än 1038,4 hPa i Vilhelmina i södra Lappland den 28 september 2015. För Norrland som helhet är det högsta lufttrycket dock 1042,0 hPa i Sveg i Härjedalen uppmätt den 16 september 1903 då flera stationer i södra Norrland uppmätte 1041-1042 hPa.

Sverigerekordet för september från 2015

Det allra högsta septemberlufttrycket som observerats i Sverige är 1042,9 hPa uppmätt i Hagshult i Småland den 29 september 2015.  En fullödig genomgång av de svenska lufttrycksrekorden för alla årets månader finns att läsa i SMHIs Kunskapsbank över de svenska lufttrycksrekorden. Hur pass mäktigt högtrycket från Ryssland verkligen blir återstår att se. Ifall det blir tillräckligt mäktigt kommer vi att återkomma med en sammanfattning här på bloggen.

Högtryck på hösten inte synonymt med vackert väder

Vi är nu inne i slutet av september och då solen nu står allt lägre orkar den inte alltid skingra de låga moln och dimmor som ofta bildas på hösten. Sålunda får man räkna med att det trots högtrycksväder kan bli en gråmulen dag. Detta gäller särskilt under vindsvaga dagar och områden vilket till exempel återspeglas i prognoskartan ovan för nästa onsdag där stora delar av Norrland riskerar att bli snuvade på solen. I södra Sverige ser däremot solchanserna större ut då det där väntas lite mer vind.

Från lördag ser i alla fall varmare luft ut att dra in österifrån. I Götaland och östra Svealand kan man under söndag till torsdag räkna med temperaturer på 15-18 grader, kanske lokalt uppemot 20° där solen får visa sig. Med tanke på att vi nu är inne i slutet av september är det inte omöjligt att det i så fall är sista gången för i år som temperaturen lyckas nå upp till eller strax över 20°. Visserligen kan temperaturer över 20° förekomma även under första halvan av oktober men det tillhör inte vanligheterna. 

//Misha