Extremt farlig orkan hotar 50000 på Saipan och Tinian

Den tropiska stormen Yutu som bildades i söndags har under det senaste dygnet snabbt intensifierats. På onsdag förmiddag svensk tid klassades Yutu som en kategori 5-orkan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Den maximala medelvinden under 1 minut bedömdes då enligt JTWC till 74,6 m/s. Enligt JTWCs senaste prognos väntas dessutom ingen försvagning av Yutu under de närmaste FYRA dygnen(!). Tvärtom så väntas orkanen öka i styrka och väntas under onsdag eftermiddag, tillika FN-dagen, drabba Marianeröarna Tinian och Saipan med en sammanlagd befolkningsmängd på drygt 50000. När orkanen passerar de små öarna bedöms den maximala medelvinden vara närmare 77-80 m/s. Förutom de extrema vindarna väntas ymnigt regn falla över öarna.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Yutu utfärdad den 24 oktober klockan 11 svensk tid.
Prognoserad bana för den tropiska orkanen Yutu utfärdad den 24 oktober klockan 11 svensk tid. Vindangivelser i knop där 1 knop ungefär motsvarar 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild
Satellitbilden visar kategori 5-orkanen Yutu.
Satellitbilden visar kategori 5-orkanen Yutu. På onsdag eftermiddag den 24 oktober svensk tid var orkanen på väg in över de små öarna Tinian och Saipan med sammanlagt drygt 50000 invånare. Källa: University of Wisconsin. Förstora Bild

Ovanligt många tropiska stormar i östra Stilla havet

Under tisdag kväll drog den tropiska orkanen Willa in över Mexiko som en kategori 3-orkan. Med Willa har 21 namngivna tropiska stormar bildats i östra Stilla havet under 2018. Från 1971 och framåt är det bara orkansäsongerna 1992 och 1985 som varit mer aktiva. Den förbestämda namnlistan i östra Stilla havet bestod från början av 21 namn, precis som på Atlanten. År 1985 hade hela namnlistan använts redan i början av oktober. I det läget fattades beslutet att utvidga listan med namnen Xina/Xavier, York/Yolanda och Zelda/Zeke. Till skillnad från resten av namnen på namnlistorna används dessa namn vartannat år istället för vart sjätte. Ytterligare en namngiven storm, Xina, bildades i slutet av oktober och utvecklades till en kategori 3-orkan.

År 1992 är den aktivaste säsong vi känner till i östra Stilla havet. Då hade hela 24 tropiska stormar och orkaner hunnit bildas i slutet av oktober. Därmed hade hela den förbestämda namnlistan utnyttjats där det sista namnet var "Zeke". Hade ytterligare en tropisk storm bildats i november 1992 hade det grekiska alfabetet använts för namngivning av denna storm. 

För årets säsong gäller att de tre återstående namnen på listan är Xavier, Yolanda och Zeke.