Extremt farlig Irma passerade Barbuda, på väg mot Anguilla, Saint Martin och Saint Barthélemy

Den för Atlanten exceptionellt kraftiga kategori 5 – orkanen Irma passerade under onsdag morgon rakt över den lilla ön Barbuda (1600 invånare). Senare under onsdagen väntas orkanen nå de små öarna Anguilla (16000 invånare), Saint Martin (75000 invånare) och Saint-Barthélemy (8500 invånare), sannolikt som en kategori 5 – orkan. Irma är enligt amerikanska National Hurricane Center en “Potentially Catastrophic Category 5 Hurricane". 

Satellitbild visar den tropiska orkanen Irma den 6 september
Satellitbilden visar den tropiska orkanen Irma den 6 september klockan 8.15 svensk tid. Orkanen har här precis passerat ön Barbuda som en kategori 5 - orkan och rör sig nu mot öarna Anguilla, Saint Martin och Saint Barthélemy. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Sämst till ligger förmodligen den nordligaste av de tre öarna Anguilla som väntas drabbas av de allra kraftigaste vindarna från Irma. De öar, och landområden för den delen, som ligger på orkanens sydvästra sida får anses ha något mer ”tur” då vindarna där är något svagare än på den högra sidan. Nedanstående figur från NOAA visar hur en orkan som rör sig i nordvästlig riktning med 4,5 m/s (10 mph) skiljer sig åt i vindhastighet beroende på var i orkanen man befinner sig. På den högra sidan fås ett tillskott på 4,5 m/s medan vinden på den vänstra sidan reduceras med motsvarande 4,5 m/s. 

Kuriosa: Saint-Barthélemy var under åren 1784 till 1878 en svensk koloni. Huvudorten på ön, Gustavia, uppkallades efter konung Gustav III.  

Tropiska orkaners vindar är kraftigare på höger sida relativt rörelseriktningen
Tropiska orkaner på norra halvklotet som rör sig på en nordvästlig bana har de kraftigaste vindarna på den högra sidan medan de är svagare på den vänstra sidan. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

I Irmas fall rör sig orkanen i nuläget med 16 mph (7,1 m/s) och NHC har bedömt den maximala medelvinden under 1 minut till 82,5 m/s (185 mph; 160 knop) vilket innebär att den maximala medelvinden på den sydvästra sidan är cirka 68 m/s.

De extremt kraftiga vindarna är ett problem, ett större problem är det ymniga regnet och den kraftiga stormflod som följer i orkanens spår. Enligt NHC väntas de norra delarna av Leeward Islands kunna drabbas av en 3-4 m hög stormflod. 

Osäker prognos för Irma efter tre dygn 

Den prognoserade banan för Irma är relativt säker för de närmaste tre dagarna. Därefter är osäkerheten påtaglig och små förändringar kan komma att få stora följder. Utifrån den senaste prognosen ser det ändå ut som att Bahamas löper störst risk att drabbas av Irma. Helt klart är dock att Irma är en oerhört farlig orkan.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Irma
Prognoserad bana för den tropiska orkanen Irma utfärdad den 6 september klockan 11 svensk tid. Prognosen för söndag-måndag är osäker enligt amerikanska National Hurricane Center och små förändringar i orkanens bana kan få stora följder. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Irma nära nog rekordstark orkan på Atlanten

I termer av maximal medelvind är Irma nära nog rekordstark. Den av NHC bedömda maximala medelvinden på 82 m/s under 1 minut är den näst högsta som skådats på Atlanten. Endast orkanen Allen (1980) har haft en högre maximal medelvind vilken var 85 m/s. Orkanerna Wilma (2005), Gilbert (1988) och Labor Day (1935) hade lika hög maximal medelvind som Irma. 

Tittar man på tropiska orkaner utanför Karibien och Mexikanska Golfen så är Irma den kraftfullaste som observerats i termer av maximal medelvind.

Stormen Jose väntas nå orkanstyrka under onsdag

Öster om Irma finns en annan tropisk storm, namngiven Jose. Enligt NHC väntas Jose nå orkanstyrka senare under onsdagen. Den prognoserade banan för Jose pekar på att stormen kommer att böja av på en nordvästlig bana senare i veckan. Exakt var och när Jose böjer av är osäkert men utifrån den prognoserade banan från NHC framgår att i sämsta möjliga fall kan Barbuda, Anguilla, Saint Martin och Saint Bartelemy få påhälsning av Jose något som torde vara ytterligt opassande efter Irmas framfart där.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Jose
Prognoserad bana för den tropiska stormen Jose utfärdad den 6 september klockan 11 svensk tid. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Stormen Katia hotar Mexiko

Säsongens elfte tropiska storm, namngiven Katia, bildades under onsdagen i den sydvästra delen av Mexikanska Golfen strax öster om Mexiko. Enligt NHC väntas Katia stadigt intensifieras under de kommande dagarna och framåt lördag dra in över Mexiko som en tropisk storm eller möjligen en orkan.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Katia
Prognoserad bana för den tropiska stormen Katia utfärdad den 6 september klockan 11 svensk tid. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Jag kommer sannolikt att följa upp Irma, Jose och Katia senare i veckan, troligen på fredag.

//Misha Lundgren