Extremt farlig Eta hotar Centralamerika

Den tropiska stormen Eta som bildades på Alla helgons dag den 31 oktober har sedan dess intensifierats ovanligt fort. Under tisdagen klassades Eta som en extremt farlig kategori 4-orkan av amerikanska National Hurricane Center (NHC).

Kan lokalt falla närmare 900 mm regn i Honduras och Nicaragua 

Orkanen drar inom kort in över Nicaragua samtidigt som den kommer att röra sig långsamt västerut mot grannlandet Honduras. Även om Eta försvagas snabbt när den väl når land väntas den långsamma rörelsen innebära att enorma mängder regn kan falla över en stor del av både Nicaragua och Honduras. NHCskriver att för större delen av Nicaragua och Honduras bedöms omkring 380-635 mm regn, lokalt närmare 900 mm, falla fram till fredag kväll lokal tid. Även östra Guatemala och Belize ser ut att påverkas av Etas framfart. Där väntas det falla 255 till 510 mm med lokala mängder på bortåt 635 mm. I delar av Panama och Costa Rica väntas 255 till 380 mm, lokalt uppåt 635 mm. Även andra länder som Jamaica, sydöstra Mexiko, El Salvador, södra Haiti och Caymanöarna förmodas påverkas av regn kopplat till Eta. Det ymniga regnet väntas enligt NHC sannolikt leda till katastrofala och livshotande översvämningar över delar av Centralamerika samt jordskred i områden belägna högre upp i terrängen.

För de områden i Nicaragua som drabbas först av Etas framfart väntas enligt NHC en katastrofal och livshotande stormflod på 4,5-7 meter samt orkanvindar av katastrofalt snitt.

Satellitbild över kategori 4-orkanen Eta.
Satellitbild över kategori 4-orkanen Eta på morgonen den 3 november svensk tid. Källa: University of Wisconsin Förstora Bild

Eta väcker minnen från orkanen Mitch 1998

Den i modern tid dödligaste orkanen på Atlanten är från 1998 vid namn Mitch. Denna bildades i slutet av oktober och utvecklades till en kategori 5-orkan. Strax innan Mitch nådde land i Honduras hade den försvagats till kategori 1 men den långsamma rörelsen gav upphov till extrema regnmängder över främst Honduras och Nicaragua med översvämningar och jordskred som följd. Totalt omkom drygt 11000 människor, de allra flesta i Honduras och Nicaragua, till följd av Mitch. Av naturliga skäl ströks namnet Mitch från listan över namn på Atlanten och ersattes av Matthew. Matthew ströks efter säsongen 2016 och ersattes av Martin som kommer att användas 2022. Under alla omständigheter får vi verkligen hoppas att skadeverkningarna från Eta inte blir så allvarliga. 

Eta kan bli en långkörare

NHCs prognos för Eta är i nuläget inte alltför upplyftande. Efter att orkanen nått land väntas den som sagt snabbt försvagas och röra sig västerut över Nicaragua och in över Honduras. Framåt slutet av veckan finns möjligheten, vilket NHC bedömer troligt i nuläget, att Eta eller resterna av denna, åter rör sig ut över nordvästra Karibien där den kan samla ny kraft över det varma havsvattnet. Den här utvecklingen är dock mycket osäker och får därför följas upp. 

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Eta.
Prognoserad bana för den tropiska orkanen Eta utfärdad den 3 november klockan 10. Källa: National Hurricane Center Förstora Bild

Eta en av de starkaste novemberorkanerna som observerats

Få tropiska orkaner i november har varit så intensiva som Eta. I termer av maximal medelvind (avser 1 minut) placerar sig Eta preliminärt på en tredje plats efter Kubaorkanen 1932 och Lenny 1999. Kubaorkanen 1932 är den enda orkan som nått Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5, i november månad. Denna orkan har i den historiska återanalys som gjorts bedömts ha varit kategori 5 under hela 78 timmar vilket är gällande rekord för Atlanten. Närmast kommer orkanen Irma från 2017 som var av kategori 5 under 60 timmar i följd. 

Lenny 1999 klassades som en kategori 4-orkan precis på gränsen till kategori 5. 

Orkansäsongen 2020 nu jämsides med 2005

Med Eta kan vi nu konstatera att årets orkansäsong på Atlanten producerat inte mindre än 28 tropiska stormar. Detta är tillsammans med säsongen 2005 rekord i antal tropiska stormar som bildats under en säsong. Med fyra veckor kvar av den officiella säsongen och två månader av 2020 finns en klar möjlighet att ytterligare en eller två stormar kommer att se dagens ljus på Atlanten. Nästa namn på listan är Theta och Iota.