Extrema köldhål i Alperna

I sammanfattningen av världsvädret för februari 2018 berörde Misha ett fenomen som varit känt sedan tidigare, men som orsakar en del huvudbry för väderstatistikerna. Det gäller de extremt låga temperaturer som under vissa förhållanden kan förekomma i avskärmade sänkor på hög höjd i Alperna och andra bergskedjor.

Summering av vädret i världen i februari

På senare år har det blivit något av en tävling att hitta de allra värsta köldhålen av det här slaget. Platserna brukar gå under benämningen doliner. Det vill säga sänkor, företrädesvis i kalkberggrund, som saknar avrinning åt något håll. Kalluft som rinner ner i sänkan blir således kvar och kan avkylas ytterligare genom utstrålning.

Automatiska stationer har placerats på ett flertal platser där man vet att temperaturförhållandena är extrema. Exempelvis nu i februari registrerades -48,7° i Busa Riviera i Italien (2 634 meter över havet). Det vill säga nästan lika kallt som det var någonstans i Sibirien under februari!

Även om stationerna levererar data regelbundet så är deras status hos de nationella vädertjänsterna oklar. Det är oftast tredje part som installerat stationerna och inte de nationella väderinstituten själva.

I exempelvis Tyskland finns stationen Funtensee (cirka 1 600 möh). Där registrerades -41,0° nu i februari och år 2001 var det -45,9°. Men enligt den tyska vädertjänsten är stationen för extrem för att tas med i deras officiella statistik.

Kall morgon i Funtensee.

Även Klippiga bergen har sina doliner

I delstaten Utah i USA finns platsen Peter Sinks (cirka 2 500 möh). Där registrerades -56,3° den 1 februari 1985. Den amerikanska vädertjänsten har i det fallet samma hållning som den tyska, och betraktar inte detta som ett officiellt rekord på grund av det extrema läget och knapphändig dokumentation. Det är dock inte ifrågasatt att temperaturen just på den punkten faktiskt var så låg.

Andra typer av extrema stationer i Alperna

Det är inte bara i vissa dalgångar man kan få extrema temperaturer, utan även på de allra högsta bergstopparna.

År 2015 installerade Agenzia Regionale Protezione Ambiente i den italienska regionen Valle d'Aosta en automatstation vid Colle Major (4 750 möh) i Mont Blanc massivet. Under sommarhalvåret är det mycket svårt för andra stationer i Europa att konkurrera i kyla.

En film på YouTube visar installationsarbetet. Efter omständigheterna verkar det ha gått ganska smidigt.

Installation av automatstationen Colle Major.

Finns det doliner i Sverige?

Ja doliner finns i den svenska fjällkedjan, exempelvis i trakterna kring Gäddede. Men frågan är bara om det finns någon plats i fjällen med ett lika extremt temperaturklimat som de nämnda platserna. I så fall skulle jag gärna vilja veta.

Köldhål finns det gott om och några av dessa är bevakade av SMHIs väderstationer. Jag kan nämna Nikkaluokta och Gielas i det sammanhanget. Men vad det handlar om i den här artikeln är platser med ett temperaturklimat som är en storleksordning värre.

Sverker Hellström