Extrema högtryck och lågtryck kring årsskiftet

Om vi tar en utblick över det globala vädret kring årsskiftet var en av de märkligare företeelserna ett extremt djupt lågtryck över Berings hav samtidigt som inre Asien täcktes av ett mycket mäktigt högtryck.

På nyårsafton registrerades ett lufttryck på 924,8 hPa vid Shemya på den långsträckta ögruppen Aleuterna i Berings hav. Detta är med knapp marginal nytt rekord för delstaten Alaska. Det tidigare rekordet var 925,0 hPa. Detta är värden som är drygt 10 hPa lägre än vad vi någonsin uppmätt i Sverige. Men i tropiska cykloner kan ännu lägre lufttryck förekomma.

Det mongoliska högtrycket

Några dygn tidigare hade extremt höga lufttryck rapporterats från Centralasien, där flera stationer i Mongoliet rapporterade över 1090 hPa korrigerat till havsytans nivå. Detta är om det bekräftas nytt världsrekord för klassen stationer belägna över 750 meter över havet. WMO rekommenderar att man inte utför korrektioner till havsytans nivå annat än för stationer på högst 750 meter över havet. Men WMO har ändå inrättat en rekordklass för högre belägna stationer och som vi ska se är det i stort sett bara stationer i Mongoliet som kan komma ifråga.

Problematiskt med lufttryckskorrektion för högt belägna stationer är att resultatet i hög grad är beroende av vilken korrektionsformel som används. Någon generell och internationellt vedertagen sådan formel finns faktiskt inte.

Exempelvis rapporterade stationen Tosontsengel i Mongoliet på 1723 meters höjd i Mongoliet ett lufttryck på 1091,9 hPa den 29 december 2020 00 UTC. Lufttemperaturen var samtidigt -44,0°C.

Om vi beräknar korrektionen med den formel som SMHI använder så får vi ungefär 1065 hPa. Det högsta lufttrycket från någon station i Kina eller Ryssland var 1079,3 hPa vid det här tillfället.

Klövsjöhöjden är den högst belägna lufttrycksstationen i Sverige

I Sverige är Klövsjöhöjden i Jämtland (803 meter över havet) den högst belägna station, för vilken vi ger oss på att rapportera lufttryck korrigerat till havsytans nivå.

Automatstationen vid Klövsjöhöjden i oktober 2015.
Automatstationen vid Klövsjöhöjden i oktober 2015. Foto SMHI Förstora Bild

Vi har högre belägna stationer, men dessa använts främst för att rapportera temperatur och vindhastighet. Ett undantag är Tarfala (1146 meter över havet). Där finns mätningar av lufttryck, men vi rapporterar bara det direkt avlästa lufttrycket vid stationens nivå.

Hur mäts lufttryck?

Sverker Hellström