Ett nytt oktoberrekord under måndagen i Östergötland

Vy över strömmen

Under måndagen noterades ett nytt oktoberrekord i Östergötland. I Norrköping (startår 1944) kom temperaturen upp i 23,0° vilket även var landets högsta temperatur. Lördagens rekordvärde på 22,3° i Norrköping blev därmed inte långvarigt.

I Linköping-Malmslätt där temperaturmätningar finns från december 1858 uppmättes 21,9°. Linköping-Malmslätts högsta temperatur i oktober är 22,0° från 1874. Vi vet att det förekom misstänkt höga temperaturer sommaren 1868 varför värdet på 22,0° är misstänkt men ändå accepterats tills vidare. I oktober 1995 uppmättes 21,6° vid Malmslätt.

Även allra längst upp i norr förekom lokalt extremt höga temperaturer kring midnatt mellan söndag och måndag. I Gällivare innebar detta det varmaste oktoberdygnet sedan 1938 medan Kiruna-Esrange hade det varmaste oktoberdygnet efter 1945 och 1938.

Ovanligt varmt även i sydöstra Svealand

Även i sydöstra Svealand var det ovanligt varmt. De stationer som hade de högsta temperaturnoteringarna där har alltför korta mätserier för att kunna anses rekordvärdiga. Med det sagt så stoltserade Floda i Södermanland med Svealands högsta temperatur under måndagen där man uppmätte 22,0°. Svealands oktoberrekord är 22,8° och uppmättes i Eklången i Södermanland den 9 oktober 1995.

Extremt hög minimitemperatur under söndagen

Det var inte bara maximitemperaturerna som slogs på flera håll i Norrland. Även nattemperaturerna var på sina håll exceptionellt höga. För fyra stationer i Jämtland överträffades den högsta kända minimitemperaturen i oktober i Sverige för perioden 1951-2017. Den tidigare högsta minimitemperaturen i landet var 15,6° uppmätt i Lanna i Västergötland den 4 oktober 1985. Allra ljummast var söndagen i Gubbhögen där temperaturen inte sjönk lägre än 16,2°. På andra plats kom Norderön på 16,1° medan tredjeplatsen gick till Hoting som hade 15,9° som lägst. Den i idrottssammanhang så förhatliga fjärdeplatsen erhölls av Östersund/Frösön där minimitemperaturen blev 15,7°.

// Misha