Ett år utan riktigt högt havsvattenstånd är till ända

Natten mot torsdag den 9 februari blåste det hård syd till sydvästlig kuling över Bottniska viken. Havet drevs norrut, och längs Bottenvikens norra kust steg vattenståndet under torsdagen till en dryg meter över normalt. Dagen innan hade SMHI utfärdat en gul varning för högt vattenstånd längs Norrbottens kust. Det hade knappast varit något att skriva om, sådant händer titt som tätt under vinterhalvåret, om det inte hade varit för att det var den första varningen för högt vattenstånd på nära nog ett år.

Stormig inledning på 2022 gav höga vattenstånd

Början av förra året var långt ifrån lugn, blåsvädren avlöste varann. I samband med stormarna Gyda och Malik i januari 2022 följt av Nora i mitten av februari, samt ett antal mindre lågtryck där emellan, utfärdade SMHI ett stort antal varningar för högt vattenstånd utmed Sveriges kust. Under stormen Malik i slutet av januari förra året steg Kattegatt till orange nivå, Halmstad noterade drygt en och en halv meter över medelvattenstånd.

Lugnet efter stormarna

Efter en lågtryckspassage över Östersjön den 25–26 februari 2022 som orsakade högt vattenstånd på gul nivå längs sydkusten i Skåne och Blekinge bredde det stora lugnet ut sig. Hela återstoden av förra året samt januari 2023 gick förbi, utan att tröskelvärdet för högt vattenstånd överskreds en endaste gång.

Djupt lågtryck gav första varningen för högt vattenstånd på nästan ett år

En vecka in i februari 2023 var det slut på den långa pausen för vattenståndsvarningarna. Ett mycket omfattande lågtryck med centrum vid Svalbard i Norra Ishavet orsakade kulingvindar över i stort sett hela Skandinavien. Natten mellan den 8 och 9 februari blåste det syd till sydväst upp till 18 meter per sekund på Bottenviken. Den tunnare isen till havs bröts upp och bildade kraftiga vallar vid iskanten i nordost. Förhållandena blev så svåra att isbrytningen till de finska hamnarna tillfälligt stoppades.

Väderläget
Det djupa lågtrycket orsakade kulingvindar över Skandinavien. Förstora Bild

Den hårda vinden drev även vattnet norrut, med stigande vattenstånd som följd. För första gången sedan 25 februari 2022 utfärdade Vakthavande oceanograf vid SMHI en varning för högt vattenstånd vid Sveriges kust. Sedan hösten 2021 görs detta i samverkan med Länsstyrelsen, denna gång i Norrbotten. Vid detta tillfälle hade varningen gul nivå, förväntat vattenstånd var 100–120 cm i RH 2000, och området var kuststräckan från Piteå norrut till Haparanda vid den finska gränsen.

Vattnet steg drygt en meter

Vattenståndet nådde sin högsta nivå mitt på torsdagen den 9 februari. Mätplatsen vid Kalix-Storön längst i norr toppade på 110 cm. Längre söderut var det inte riktigt lika högt, Furuögrund mellan Piteå och Skellefteå nådde 92 cm. Vid Ratan på gränsen till Norra Kvarken var det aldrig högre än 82 cm. Det höga vattenståndet varade rätt så länge, från tidig morgon den 9 februari till en bra bit in på eftermiddagen var det i norra Bottenviken högre än en meter över normal nivå.
 

Vattenståndet i Bottenviken
Vattenståndet i norra (Kalix), mellersta (Furuögrund) och södra (Ratan) Bottenviken. Förstora Bild

Flövatten och stängda isvägar

Längst i norr är isen intill kusten närmare en halvmeter tjock så här års. Isen på Bottenviken är en viktig förbindelseled för de som bor vid kusten, isvägar gör att det går att ta sig ut till öarna även på vintern. Men högt vattenstånd gör att isarna bryts sönder, vatten rinner en bra bit upp på stränderna, snön blir till slask och allting blir oframkomligt flera dagar efter att vattnet återgått till normal nivå. Isen blir en barriär för vattnet som inte kan rinna tillbaka i havet. Lokalt kallas det flövatten och är till stort besvär för de som vill ta sig mellan fastlandet och skärgården.
 

Karta vattenstånd
Kartan visar vattenståndet på torsdag förmiddag den 9 februari. Förstora Bild

Inte lika lång väntan på nästa varning

I skrivande stund visar prognosen att vattenståndet kommer att stiga till gul varningsnivå längs Västkusten på fredag den 17 februari. Så vattenståndsväxlingarna verkar ha hoppat upp på spåret igen.

Jörgen Öberg, oceanograf