En vecka på isbrytaren Frej

De kommande dagarna ska jag och ett par kollegor tillbringa på isbrytaren Frej som assisterar sjöfarten i Bottenviken. Under resan kommer vi att ge ett par rapporter här på bloggen för att försöka ge en liten inblick i hur vi arbetar på SMHI:s istjänst och hur det aktuella isläget ser ut på Bottenviken.

Utsikten från hamnen utanför Piteå, en massa is och klarblå himmel.
På väg ut i Bottenviken Förstora Bild

Vädret styr sjöfarten

Havsisen kan, vintertid, ställa till stora problem för sjöfarten på de svenska farvattnen. Ofta behöver fartygen isbrytarassistans till och från hamnar som ligger i isbelagda områden. Hur svår en isvinter blir och hur stor del av våra svenska farvatten som täcks av is beror naturligtvis främst på hur kall vintern är. Hur besvärligt isläget är för sjöfarten i ett specifikt område kan däremot variera snabbt då vindar och strömmar ger upphov till rörelser i isen som förändrar dess position och egenskaper. Kraftiga vindar kan ge upphov till ispress som innebär att fartyg riskerar att fastna i isen.

Istjänsten på SMHI

På SMHI:s isjänst, där jag delvis jobbar under vinterhalvåret, gör vi en daglig analys och kartering av isläget i farvattnen kring Sverige. Vi gör även isprognoser upp till 10 dygn, bland annat till isbrytarledningen på sjöfartsverket. För att kunna göra isanalyser och isprognoser med kvalitativt och relevant innehåll krävs en stor förståelse för isens egenskaper, hur vädret påverkar isen och hur sjöfarten påverkas av olika isförhållande. I kommande inlägg kan ni läsa mer om detta och förhoppningsvis kan jag då också dela med mig av lite (fler) färska bilder på isen i Bottenviken.

Utsikten från hamnen utanför Piteå, en massa is och klarblå himmel.
Utsikten från hamnen utanför Piteå Förstora Bild
Mattias Lind, Meteorolog
Telefon 
Skicka e-post till Mattias Lind