En hälsning från Västafrika

I slutet av förra ¨året avslutades den franska delen av , International Training Programme, på plats i Abidjan, i Elfenbenskusten. Vid avslutningsseminariet deltog 26 representanter från bland annat myndigheter och forskningsinstitut, i totalt nio länder i Västafrika. Utbildningen har finansierats av Sveriges biståndsmyndighet, Sida, och vid seminariet närvarade även deras representant för att utvärdera det arbete som utförts. Tharcisse Ndayizigiye gästbloggar om avslutet.

Gruppbild av deltagarna

Det här är kurser vi haft på SMHI sedan 2015 och de har under åren behandlat olika ämnen så som jordbruk och vattenresurser. Den senaste kursomgången som nu avslutats har fokuserat på översvämningar, ett problem som blivit allt större de senaste åren. Skyfallen kommer oftare och får stora konsekvenser som riskerar människors liv och leverne. Översvämning är idag en av de största riskerna som klimatförändringarna medför i Västafrika.

Ett studiebesök med Elfenbenskustens motsvarighet till MSB

Ökad kunskap om system för prognoser och varningar

Regionen har stor erfarenhet av torka, men nu möter den allt större problem kopplade till de enorma regnmängder som kan komma under mycket kort tid. Dessutom är kommunikationen ofta dålig, myndigheter och andra aktörer har svårt att nå ut till befolkningen med information om hur de ska agera vid översvämningar.

Kursen som nu avslutats har syftat till att öka användningen av systemet FANFAR som ger hydrologiska prognoser och varningar på fyra risknivåer. Genom kursen har vi ökat kunskaperna om översvämning, för att man i dessa drabbade länder ska bli mer medvetna om riskerna och vidta rätt åtgärder i rätt tid.  

Deltagare från seminariet

Kunskapen räddar liv

Under avslutningsseminariet presenterade projektdeltagarna sina projektarbeten som till viss del utgått från FANFAR-användning, testning och utveckling. Utifrån det stora intresset för systemet från deltagarna, och deras rekommendationer, ser jag fram emot fortsatt drift och utveckling av FANFAR som har stor potential för Västafrika.

Systemet är livsviktigt för den här regionen. I väntan på vidare finansiering hoppas vi nu att användningen av systemet fortsätter, för att fler ska nås av varningar och få den information som vi vet räddar liv. Därför har denna utbildningsinsats varit viktig och vi hoppas givetvis att vi kan göra mer utbildningsinsatser framöver.

Även om vi nu inväntar utvärderingen från Sida kan jag tydligt se att vårt arbete bidrar till att göra skillnad.

Tharcisse Ndayizigiye, gästbloggare

Är du intresserad att höra mer om SMHIs internationella hydrologiska arbete, lyssna på avsnitt nio av SMHI-podden Klimatforskarna "Behöver vänja oss vid vattenbrist".

Håll utkik efter utvärderingen av programmet som kommer presenteras på smhi.se i slutet av mars.