Diverse novemberrekord i fokus

Som nog de flesta märkt har november så här långt varit mycket mild. Den 2 november satte flera stationer med mer än 100-åriga mätserier nya novemberrekord.

Varmast var det då i Hudiksvall med 17,6°. I detta inlägg redogörs bland annat för några andra mindre uppmärksammade rekord som vi kunnat konstatera.

Tangerat värmerekord på Hanö den 10

Under tisdagen tangerade Hanö (startår 1944) i Blekinge sitt novemberrekord på 13,9° från den 2 november 2014.  Falsterbo (startår 1879) i sydvästra Skåne rapporterade samma dag en maximitemperatur på 14,1° och den 8 var det 14,0°. Detta är två av de allra högsta temperaturer som uppmätts i november månad där och nära rekordvärdet på 14,5° från 1968. Så sent som i fjol observerades 14,3° där.

Extremt hög dygnsmedeltemperatur för november

Utifrån de digitaliserade data som finns i SMHIs arkiv från 1961-2014 kan vi konstatera att tisdagen den 10 november blev det mildaste dygnet som observerats så sent på året. Dygnsmedeltemperaturen för Malmö under tisdagen blev 13,2°. Det senaste dygnet på året som en dygnsmedeltemperatur på minst 13,0° tidigare observerats är den 4 november vilket inträffade 2005 då Åsbräcka-Torpabron i Västergötland hade 13,7°. Novemberrekordet för perioden 1961-2014 är dock 14,1° och uppmättes i Malmö-Bulltofta den 1 november 1968.

Norrlands högsta uppmätta dygnsmedeltemperatur i november

Den 2 november rådde som tidigare nämnts extremt milt väder med hela 17,6° i Hudiksvall i Hälsingland. Emellertid kan vi nu konstatera att utifrån de digitaliserade data som finns så upptäcktes ytterligare ett rekord, må vara att det är ett tangerat sådant. Kuggören utanför Hudiksvall hade den 2 november en dygnsmedeltemperatur på +12,5°. En lika hög dygnsmedeltemperatur observerades den 12 november 1999 i Hudiksvall.

Ovanligt varmt den 11 – 15,2° i Skillinge

Den 11 observerades hela 15,2° i Skillinge i östra Skåne medan Lund rapporterade en maximitemperatur på 15,1°. Att temperaturen når 15,0° eller mer under andra halvan av november är mycket ovanligt. Under perioden 1961-2014 finns bara två senare fall då temperaturen orkat upp i minst 15,0°. Dels den 12 november 1999 då Berga i Södermanland rapporterade 15,5°. Än mer otroligt är noteringen på 15,0° uppmätt den 18 november 1993 på Åreskutan i Jämtland.

Chans till rekordsen sommar(!?)

Skillinge i östra Skåne och Utklippan i Blekinge skärgård har fortfarande meteorologisk sommar, något som ännu gäller när vi skriver den 12 november. Det allra senaste datum som vi känner till att en svensk station haft meteorologisk sommar är den 14 november vilket inträffat dels 2014 men även 2005.

Också fredagen ser ut att kunna bjuda på en dygnsmedeltemperatur strax över 10° i Skillinge och Utklippan men därefter väntas sjunkande temperaturer. Det troligaste är att torsdagen eller fredagen blir den meteorologiska sommarens sista dag i Sverige för i år. Mildluften ser dock ut att göra en allra sista kraftansträngning någon gång kring onsdag nästa vecka och det kan inte helt uteslutas att sommaren skulle kunna klamra sig fast ända till den 17-18 november vilket i så fall vore ett rekordsent datum för sommarens sista dag.

Högsta uppmätta månadsmedeltemperatur i november

Med tanke på att mildluften ser ut att fortsätta brassa på för fullt med sina impulser över södra Sverige kan det vara intressant att veta vad den högsta månadsmedeltemperaturen för november ligger på. Detta värde lyder på 8,8° och har uppmätts vid två tillfällen. Dels i Falsterbo 1938 och dels i Måseskär 2006. Så sent som i fjol utmanades detta rekord av både Falsterbo A och Skillinge men båda stationerna stannade på 8,7°.

”Badvarmt” vatten längs Götalands kuster

Den som inte är alltför kräsen med badtemperaturen kan fortfarande ta sig ett uppfriskande dopp i havet (jag, och säkert de flesta med mig, tillhör dock inte den kategorin!). Från trakterna kring Oskarshamn på ostkusten och vidare längs syd- och västkusten ligger vattentemperaturen kring 10°. Vid Skånekusten till och med drygt 11°. Kanske läge för ett dopp i havet för alla hurtfriska ackompanjerat med en picknickkorg?