Det är den 15 februari - Då börjar vi räkna in våren

Vi skriver i dag den 15 februari och det är det tidigaste möjliga datumet för den meteorologiska vårens ankomst enligt SMHIs definition. Det krävs sju dygn i sträck med dygnsmedeltemperatur över 0,0°C för att våren ska vara här. Ankomstdatumet sätts till det första i raden av dessa sju dygn. Därför måste vi ge oss till tåls till nästa torsdag innan vi med säkerhet vet om och till vilka platser den meteorologiska våren anlänt i dag.

Följ vårens ankomst med SMHIs årstidskarta.

Om meteorologiska våren i Kunskapsbanken på smhi.se.

Osäkert hur många stationer som klarar sju dygn i sträck

Om vi tittar på prognosläget så ser det ut som att stora delar av landet kan få vårtemperaturer med dygnsmedel över 0° redan i dag.

Vitsippor skog vår blommor
Vitsippebacken är en efterlängtad syn på våren!

Men bakom ett stormlågtryck i norr drar det ner kallare luft, varför vårsviten kan spricka redan efter något dygn för en del stationer i norr. Nästa frågetecken är i mitten av nästa vecka när det åter ser ut att bli lite kallare, och då stupar kanske en del stationer på målsnöret.

Ingen meteorologisk vinter i år vid sydkusten

I kusttrakterna i sydligaste Götaland har det inte hunnit bli någon meteorologisk vinter i år. Prognoserna tyder på att man där kommer att gå från meteorologisk höst direkt till meteorologisk vår nu den 15 februari.

Obestämd årstid

Några gånger har det hänt att varken kriteriet för vinter eller för vår är uppfyllt efter den 15 februari. Höst kan vi inte heller kalla det när vi kommit så långt fram. Vi hamnar då i ett märkligt tillstånd då årstiden på något sätt är odefinierad. Man bör nog inte lägga för stor vikt vid detta, utan det är bara en udda konsekvens av våra kriterier.

På de platser där vi nu får dygnsmedeltemperatur över 0° från den 15 februari, så måste vi vänta i sju dygn för att vara säkra på att våren verkligen har kommit. Detta ska inte förväxlas med begreppet obestämd årstid. När vi går i väntans tider kallas det vårtemperaturer och om dessa består i sju dygn så går de automatiskt över i vår.

Förra året var våren sen

Genom att SMHI har satt ett tydligt startdatum för när den meteorologiska våren kan anlända så spelar det ingen roll hur vädret har varit dessförinnan.

Det fick vi ett exempel på förra året. Större delen av vintern hade varit i huvudsak mild, men runt den 15 februari inleddes en ordentligt kall period som fortsatte under hela mars månad. Då dröjde det på de flesta håll i landet till april månad innan den meteorologiska våren anlände.

Sverker Hellström