Denna sena vår...

Årets vår är kraftigt försenad i delar av södra Götaland där den allmänt är 2-3 veckor försenad. Ett undantag utgör de stationer, däribland Lund och Malmö, som hann få meteorologisk vår kring den 15 februari innan kalluften kopplade greppet. I södra Svealand samt mellersta och norra delen av Götaland är våren 1-3 veckor senare än normalt. 

Då prognosen talar om milt väder i Götaland och Svealand tyder det mesta nu på att våren på många håll kommer att ha ankomstdatumet den 4 april. Dagens inlägg kommer därför att handla om hur pass sent det förmodade vårdatumet är för några utvalda stationer i ett mer historiskt perspektiv.

De stationer som har valts ut är Karlshamn, Visby, Jönköping, Halmstad samt Linköping-Malmslätt. För dessa stationer har jag kollat statistiken för perioden 1961-2017 för att se vilka år som haft ett senare ankomstdatum. År 2013 anlände våren sent till Stockholm och i samband med detta skrevs en uttömmande artikel om våren i Stockholm från 1756-2012. I det här inlägget ges en kort sammanfattning av läget för Stockholm och läsare som är intresserade av mer utförlig statistik för just Stockholm hänvisas därför till artikeln "".

I år har vi följande ankomstdatum:

  • Halmstad: våren anlände den 20 mars
  • Karlshamn: våren anlände den 29 mars 
  • Visby: våren anländer sannolikt den 31 mars
  • Jönköping: våren anländer troligen den 4 april
  • Linköping-Malmslätt: våren anländer sannolikt den 2 april
  • Stockholm: våren anländer sannolikt den 2 april

Av dessa stationer är det statistiken för Karlshamn i Blekinge som sticker ut mest. För perioden 1961-2017 är det bara 1996 och 1963 som våren varit mer försenad jämfört med i år. Vid båda tillfällena dröjde det till den 2 april innan våren anlände till Karlshamn.

I Halmstad i Halland finns åtta tillfällen då våren varit mer försenad än i år. Senaste tillfället var 2006 då våren kom först den 27 mars. Riktigt länge fick man vänta på våren 1970 då den kom först den 7 april.

I Visby på Gotland behöver vi inte gå längre bak i tiden än till 2013 för att finna en senare vår då man fick vänta ända till den 10 april. Det senaste ankomstdatumet för perioden 1961-2017 är från 1970 då våren inte kom förrän den 14 april. Sammanlagt nio tillfällen finns då våren varit senare än i år.

I Jönköping i Småland fick man vänta på våren till den 10 april både år 2013 och år 2000. Fyra gånger (1964, 1970, 2000 och 2013) under perioden 1961-2017 har våren anlänt efter den 4 april och för ytterligare fyra år (1969, 1980, 1984 och 1996) har våren anlänt just den 4 april.

Ute på Linköping-Malmslätt i Östergötland får vi gå tillbaka till 1996 för att finna ett år då våren anlänt efter den 2 april. Den gången kom våren den 3 april. Ytterligare sju år har våren kommit efter den 2 april. År 1985 dröjde det till den 13 april innan våren gjorde entré ute på Malmslätt.

Även för Stockholm gäller att vi får gå tillbaka till 1996 för att finna ett senare ankomstdatum för våren och dessförinnan 1984. Både 1996 och 1984 anlände våren den 3 april. Det allra senaste ankomstdatumet för våren i Stockholm sedan mätningarna inleddes 1756 inträffade år 1810 då våren inte kom förrän den 26 april. Efter en kall marsmånad 2013 anlände våren till Stockholm först den 1 april. Årets vår är således senare.

//Misha