Denna blåsiga sommar(?)

Här på SMHI har vi fått många synpunkter på att det varit så blåsigt denna sommar. Redan i våras började folk reagera på blåsten. Ligger det något i detta eller är det bara inbillning?

Byvinden kan påverka mer än medelvinden

Jag tänkte här utnyttja delar av ett material som min kollega Weine Josefsson tog fram till sin krönika om junivädret. Han valde då att studera byvinden i stället för medelvinden.

I många sammanhang är det medelvinden snarare än byvinden som vi brukar använda, till exempel i våra sjörapporter. Men när det gäller den subjektiva upplevelsen av vädret kan det nog vara byvinden som man fäster störst avseende vid.

Man kanske har en skön stund i trädgården men så kommer plötsligt en vindstöt och tidningar och plastmuggar flyger i väg. Om det här upprepas med jämna mellanrum utan någon längre period då man kan vara helt säker, så kan det bli ganska irriterande. Det gäller även om vinden i medeltal inte är så kraftig.

Station Ranking
Ranking av junimånaden 2017 utifrån antal tillfällen med byvind över 10 m/s under åren 1996 till 2017. 1=blåsigast, 22= lugnast
Bjuröklubb 13
Skagsudde 4
Hamra 7
Sala 2
Tullinge 1
Kettstaka 1
Fårösund-Ar 1
Måseskär 1
Ljungby 1
Malmö 2

Utifrån det här urvalet av stationer så ser vi att årets juni i det här avseendet varit den blåsigaste eller näst blåsigaste på många håll i åtminstone södra Sverige. Och hittills i juli har det inte skett någon avgörande väderomläggning.

Är detta tecken på en klimatförändring?

Det finns ett ordspråk som säger att En svala gör ingen sommar. Man skulle kunna utveckla talesättet och säga att En sommar gör ingen klimatförändring.

Det finns inget i våra klimatmodelleringar som säger att det skulle bli mer snålblåst i framtiden, utan förklaringen står nog att finna i den vädertyp som varit rådande den här sommaren.

Kalla luftmassor är instabila sommartid

Vi har med få undantag befunnit oss i en ganska kylig luftmassa och en sådan är sommartid ganska instabil. Solen värmer luften närmast marken, men eftersom vi har kall luft i övre luftlager så skapas vertikalvindar och turbulens. En kall luftmassa är därför rätt byig sommartid.

Om vi däremot fått ta del av den verkliga varmluften nerifrån kontinenten och ett mäktigt högtryck parkerat över Skandinavien, så hade vinden varit betydligt stabilare.

Varm luft i högre luftlager verkar dämpande på byigheten och då hade snarast svalkande vindpustar blivit en bristvara.

Varför blåser det?

Hur mäts vind?

Turbulens - byig vind