Den torra och soliga majmånaden 1947

För 75 år sedan i maj 1947 upplevde Sverige en mycket solig, torr och varm månad. I framför allt västra Götaland, men även på vissa andra håll i Sverige, var det många stationer som inte fick någon mätbar nederbörd överhuvudtaget.

Bilden vsar ebn karta över stationer utan mätbar nederbörd i maj 1947.
Stationer utan mätbar nederbörd i maj 1947. Illustration SMHI Förstora Bild

Nu fanns det även i maj 1947 perioder med kyligare och ostadigare väder. Men högtryck var ändå det dominerande inslaget. I månadsöversikten för maj 1947 skrev våra dåtida kollegor "Som slutomdöme kan man säga, att månaden var mycket torr - på sina håll rekordtorr - samt varm och rik på solsken".

I månadsöversikten framgår också att många observatörer oroade sig för skörden, inte minst i Västergötland. Där fruktade observatören i Haby att grödan skulle bli helt fördärvad, och observatören i Katrinefors tyckte att läget var nästan hopplöst.

Den som händelsevis råkar ha ett exemplar av vår månadsöversikt över väderleken i maj 1947, finner att den högsta angivna temperaturen under månaden är 33,5° i Alnarp i Skåne den 31 maj.

Men det svenska värmerekordet för maj är 32,5° från 1892. Har vi missat något?

Nej, problemet är att många stationer vid den tiden var utrustade med en enkel termometerhuv som inte gav tillräckligt skydd mot direkt och reflekterad solstrålning. Sådana värden har därför inte kunnat godkännas.

För maj 1947 är det ett dussintal av de högsta temperaturerna som inte kunnat godkännas. Bland de stationer som klarat kontrollen verkar det högsta värdet vara 29,5° i Kristianstad den 31 maj. Det här är ett exempel på hur knepigt det är med statistik över äldre värmerekord.

högsta temperaturer i maj

Hur mäts lufttemperatur?

Sommaren 1947 återkommer i våra historiska återblickar

Vissa år har en varm och solig maj följts av en genomgående regnig och kylig sommar. Men så var sannerligen inte fallet 1947. Ända fram till mitten av september var det återkommande perioder med varmt eller mycket varmt väder. Så vi får säkert anledning att återkomma med fler tillbakablickar på vädret för 75 år sedan.

Sverker Hellström