Den meteorologiska vintern tar paus nu

Första delen av november har bjudit på för årstiden kallt eller mycket kallt väder. Detta har gjort att den meteorologiska vintern snabbt avancerat söderut över landet flera veckor före det att den normalt skall anlända. Den 14 november hade den meteorologiska vintern nått ner över stora delar av Götaland. Även i delar av norra Skåne dit vintern normalt sett skall komma först under den första halvan av december har man nu vinter vilket är flera veckor tidigare än normalt.

Mildvädret ser ut att bestå åtminstone veckan ut

Som de flesta nog märkt har mildare luft dragit in över landets södra halva vilket har börjat tära på snötäcket där. I nuläget ser det inte ut som att vi kommer att få en återgång till det kalla vintervädret inom de närmaste 10 dagarna. Det är därför ingen vågad gissning att det inom en vecka åter kommer att vara barmark söder om Västerdalälven.

Ovanligt med snö i södra Götaland den 15 november

Vi skriver idag den 15 november i almanackan. Utifrån den klimatkarta som visar hur ofta det ligger snö på marken den 15 november framgår att det i delar av södra Götaland statistiskt sett sker en gång på 100 år. En av SMHIs stationer som tisdagen den 15 november rapporterade ett mätbart snödjup var Kristianstad som uppmätte 2 cm. Enda gången ett mätbart snödjup uppmätts där den 15 november var 1921 då 6 cm snö rapporterades. Väljer man att titta på de år som haft mätbart snödjup fram till den 15 november blir antalet fall något fler, nämligen 1905 (oktober), 1910, 1912, 1919, 1921, 1948, 1952, 1969, 1970, 1988 (oktober) samt 1997 (oktober). Totalt 12 fall på 111 år eller ungefär en gång vart nionde år är marken snötäckt den 15 november eller tidigare i Kristianstad.

Även om de 8 cm som uppmättes på morgonen den 10 november inte är något rekord så har det vid en närmare granskning visat sig vara det största snödjup som uppmätts före den 15 november i Kristianstad. Det största snödjup som observerats i Kristianstad i november månad är 19 cm från 1980.

I andra delar av Götaland är marken den 15 november i allmänhet snötäckt ungefär en gång vart 10:e år.

Snödjup och andel år med snötäcke 15 november
Snödjup och andel år med snötäcke 15 november. Klimatkarta som illustrerar värdet för snödjup och andel år med snötäcke den 15 november för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Illustration SMHI Förstora Bild

Klent med snö i Lapplandsfjällen

Bortsett från delar av fjällvärlden i Härjedalen och Jämtland är det klent med snö i fjällkedjan. Lustigt nog har det under de senaste dagarna varit mer snö vid Observatoriekullen i Stockholm än i fjällen, något som inte händer varje dag. Hittills har Storlien-Storvallen i Jämtland inte haft mer än 19 cm och i Katterjåkk och Hemavan, båda i Lappland, har man bara haft entaliga centimetrar med snö så här långt in i november.