Den meteorologiska vintern har anlänt till högfjället i Lappland

Medan det ännu är meteorologisk sommar i delar av Götaland och östra Svealand så står det klart att den meteorologiska vintern nu anlänt till höglänta delar av Lapplandsfjällen. Detta då både Tarfala (1144 möh) och Stekenjokk (1037 möh) nu efter fem dygn i följd med vintertemperaturer uppfyllt villkoret för meteorologisk vinter.

Förvisso återstår ännu några timmar innan det femte dygnet avslutas men det är mest en transportsträcka då temperaturen så här långt idag konstant legat under noll i både Tarfala och Stekenjokk. Vinterns ankomstdatum räknas som det första av fem dygn då dygnsmedeltemperaturen varit 0,0° eller lägre. För Tarfalas och Stekenjokks vidkommande innebär detta att årets ankomstdatum var den 14 oktober.

Bild över automatstationen i Tarfala i nordvästra Lapplandsfjällen. Källa: SMHI.
Bild över automatstationen i Tarfala i nordvästra Lapplandsfjällen. Källa: SMHI. Förstora Bild

Sen ankomst för vintern i år

Att den meteorologiska vintern anländer till Sverige först den 14 oktober får på landsbasis ses som ett sent ankomstdatum. För åren 1991-2021 är det senaste ankomstdatumet för vintern i Sverige den 23 oktober vilket inträffade under den mycket milda hösten år 2000.

Högfjällen inte alltid först ut med meteorologisk vinter

Oftast, men inte alltid anländer den meteorologiska vintern först till fjällvärlden. Det finns år då det hänt att högfjällen blivit omsprungna till förmån för stationer i låglandet. Det var vad som till exempel hände den 16 oktober 2005. Då anlände vintern först till ett par stationer i södra Norrland samt norra Svealand, däribland Malung och Särna i Dalarna, Ljusnedal i Härjedalen och den nu nedlagda stationen Norrberg-Norrhög i Hälsingland. 

Under -10° i norr nästa vecka?

Prognosen pekar på att vintern framåt helgen eller början av nästa vecka kan komma att etablera sig över fler områden i norra Norrland. Därtill pekar prognosen på att temperaturen nattetid kan gå under -10° för första gången den här säsongen. Värt att notera är att i sällsynta fall har det inträffat att temperaturen i Sverige inte gått under -10° innan oktober månads utgång.

//Misha