Den långa vintern 1970

För 50 år sedan hade vi en ovanligt lång och kall vinter, följt av en vår som för det mesta höll värmen på avstånd. Lokalt förekom havsis nästan fram till midsommar. Jag ska berätta lite mer om vintern och våren 1970.

Vintern 1969/1970

Vintern 1969/1970 inleddes med en decembermånad som var kall och i stora delar av Sverige mycket torr. Det var en bidragande orsak till den partiella elransonering som följde senare under våren.

Efter en kall januari accentuerades kylan ytterligare i februari. I kanske främst Svealand var kylan ovanligt sträng. Uppsala hade -29,8° den 18 februari. Det gäller fortfarande som den lägsta temperaturen där sedan krigsvintrarna.

-39° i Norduppland ?

Den som plockar fram SMHIs månadsöversikt över februari 1970 hittar som lägstavärde för Svealand -39,0° i Väsby i norra Uppland den 18 februari. Det låter otroligt, och det är det också. Det har senare visat sig att det korrekta värdet var -34,0°, vilket även det är ett mycket lågt värde.

Enligt vår klimatindikator ser vi att det inte varit en så kall vinter i Sverige efter 1970, även om skillnaden jämfört med 1979 är så liten att den får anses ligga gott och väl inom felmarginalen.

Våren 1970 - vinterväder i april

Under en marsmånad med en del mildare perioder, trodde man kanske att vintern var över för den gången.

Men i april slog kylan tillbaka med stora mängder snö. Exempelvis hade Stockholm ett snödjup på 63 cm den 5 april. Förmodligen är det framför allt denna aprilmånad som finns kvar i minnet av den utsträckta vintersäsongen 1970.

Maj var i stort sett normaltempererad. Men det hjälpte inte långt utan våren som helhet blev mycket kylig.

Vår klimatindikator visar att efter 1970 är det bara våren 1987 som varit kyligare.

Havsis fram till mitten av juni

Naturligtvis resulterade det här genomgående kalla vädret i en mycket lång issäsong. Längs södra Bottenhavskusten var det inte helt isfritt förrän den 14 juni. Det är annat än i år när isen knappt visat sig på hela vintern i det området.

Kompensation till midsommar

Men lagom till midsommar följde en värme av sällan skådat slag. Vi kanske får anledning att återkomma till midsommaren 1970 i ett senare blogginlägg.

Sverker Hellström