Den förbisedda kalenderreformen

Under den milda vintern kom det in en del gamla klipp om milda vintrar långt tillbaka i tiden. I synnerhet en notis från 1722 om gröna träd i februari blev viral. Men man måste i de här fallen ta hänsyn till den stora kalenderreform som genomfördes år 1753.

Vintergäck och smältande snö

Vi klimatologer på SMHI har försökt utreda varifrån dessa gamla uppgifter om milda vintrar härstammar. I en del fall går de långt tillbaka till medeltiden. Vad vi har funnit så är det inte ens säkert att det handlar om svenska företeelser, utan de kan lika gärna härstamma från Mellaneuropa.

Men i den händelse det är svenska förhållanden som avses så får man ta i beaktande att årstiderna försköts drygt en halv månad i samband med att vi bytte från den julianska till den gregorianska kalendern. Den 17 februari 1753 var det sista datumet enligt den så kallade gamla stilen, och följande dag hoppade man till den 1 mars enligt den nya stilen.

Om vi antar att den ovannämnda uppgiften från 1722 avsåg slutet av februari, så skulle det alltså motsvara mitten av mars enligt modern tideräkning. Och att växtligheten kan ha kommit igång i mitten av mars om det är ovanligt varmt, tycker vi kanske inte är så konstigt numera.

De äldsta svenska observationsserierna är omräknade

I Sverige har vi två mätserier som startade under den tid vi fortfarande hade den julianska kalendern. I Lund finns bevarade mätningar sedan början av 1753, alltså någon månad innan kalenderskiftet. I Uppsala startade mätningar 1739 (eller 1722 beroende på hur man räknar).

Men båda dessa serier är omräknade från start för att motsvara nuvarande kalender.

Men kunde det inte vara ovanligt milda vintrar även förr i tiden?

Jo, det kunde det mycket väl. Liknande vintrar som den här med en nästan oavbruten införsel av mild luft från Atlanten är ett naturligt, om än sällsynt, inslag i det svenska klimatet. Om vi bara hade tillräckligt långa och tillförlitliga mätserier, så skulle det nog gå att hitta liknande vintrar på bronsåldern, vikingatiden, medeltiden, 1700-talet och vad man nu vill.

Låt vara att vintern 2019/2020 var mycket extrem genom sin nästan fullständiga avsaknad av kalluftsutbrott under alla tre vintermånaderna. Åtminstone i södra delen av landet.

Sverker Hellström