De största temperaturskillnaderna i Sverige

För en tid sedan fick vi en fråga om vilken som är den största skillnaden mellan den högsta och lägsta temperaturen i Sverige vid ett och samma tillfälle. Det kan säkert vara intressant för andra läsare att få den frågan belyst.

För att göra utsökningen något mer hanterbar så valde vi att titta på skillnaden mellan dygnets högsta och lägsta temperatur i Sverige. Den lägsta temperaturen kan ha inträffat under natten och den högsta temperaturen på eftermiddagen. Så det är inte säkert att temperaturskillnaden varit så stor vid exakt samma tidpunkt.

Sökningen omfattar perioden från 1945 och framåt, då vi har tillräckligt med dagliga data i digital form.

Största temperaturskillnad

Den största temperaturskillnaden under ett och samma dygn i Sverige är 55,8°. Det var den 2 februari 1966. Det vill säga samma dygn som Vuoggatjålme satte det ännu gällande svenska köldrekordet -52,6°. I Skåne var det samtidigt blidväder och Malmö-Bulltofta hade som högst +3,2°.

Vuoggatjålme i mars 1966.
Vuoggatjålme i mars 1966, det vill säga någon månad efter det att stationen noterat svenskt köldrekord. Foto Curt Kempe/SMHI Förstora Bild

Minsta temperaturskillnad

Om vi i stället väljer att titta på den minsta temperaturdifferensen i Sverige under ett dygn så får vi inte helt förvånande gå till ett milt och fuktigt novemberdygn. Den 21 november 1970 hade Ven i Skåne +8,5° som högst och Karesuando i nordligaste Lappland -1,6° som lägst. Det vill säga en temperaturskillnad på blott 10,1° mellan den högsta och lägsta temperaturen i Sverige det dygnet.

Största temperaturvariation på båda sidor 0°-strecket

När det gäller de allra största temperaturskillnaderna, så är det ofta de lägsta temperaturerna som kan dra iväg med väldigt många minusgrader. Som till exempel vid Vuoggatjålmes köldrekord på -52,6°.

Men kanske minst lika intressant är att titta på de största variationerna på båda sidor om 0°-strecket. Då hittar vi den 20 april 1988. Då uppvisade Abelvattnet i södra Lapplandsfjällen en minimitemperatur på -22,8°, samma dygn som Ljungbyhed i Skåne nådde +23,2°.

Sedan 1945 är det bara ungefär ett halvdussin dygn då temperaturen i Sverige både nått över +20° och sjunkit under -20°.

Stora temperaturvariationer under ett dygn vid en och samma station

Låt oss avsluta den här genomgången med att titta på några stora temperatursvängningar under ett dygn vid en och samma station.

Exempelvis finner vi då Myrheden i norra Västerbotten som den 10 december 1973 hade en minimitemperatur på -35,6° och en maximitemperatur på +2,2°.

En exakt lika stor temperaturdifferens var det i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen den 20 januari 1997 med -36,8° i minimitemperatur och +1,0° i maximitemperatur.

Sverker Hellström