Dags för vårspaning!

Idag är det den 15 februari och vi kan gratulera alla de som har Sigfrid som tilltalsnamn. Därmed är det nu också dags att börja spana efter den meteorologiska våren! För att meteorologisk vår skall anses råda måste två rekvisit vara uppfyllda. Dygnsmedeltemperaturen skall under sju dygn i följd hålla sig på minst +0,1° eller högre. Det andra rekvisitet, att våren inte får anlända före den 15 februari, har nu uppfyllts. I nuläget har praktiskt taget hela Sverige meteorologisk vinter. Undantaget är fyra stationer, Skillinge i Skåne, Utklippan i Blekinge, Ölands södra udde samt Hoburg på Gotland, där det ännu är meteorologisk höst.

Tufft för våren att nå Sverige när kalluft från öster väntar

Utifrån den senaste prognosen ser det ut att bli vårtemperaturer längs södra Götalands kustområden samt på Öland och Gotland fram till på måndag den 19. Därefter pekar prognoserna på att kalluft från Ryssland kommer att dra in österifrån. Därmed är det långt ifrån säkert att dygnsmedeltemperaturen kommer att hålla sig över noll ens vid sydkusten. Det räcker med att det sjunde dygnet har en dygnsmedeltemperatur på 0,0° eller därunder för att förhindra våren från att anlända.

Vintern kan fortfarande nå Skillinge, Utklippan, Ölands södra udde och Hoburg!

För att röra till det hela för de fyra stationer där det fortfarande är meteorologisk höst gäller att ifall den meteorologiska våren misslyckas med att anlända så kan den meteorologiska vintern anlända. Utifrån den senaste prognosen är detta ingen omöjlighet. Ett realistiskt exempel är ifall Skillinge nu får sex dygn med vårtemperaturer den 15-20 februari följt av en dygnsmedeltemperatur på -0,6° för den 21 februari. Därmed är inte villkoret för vårens ankomst uppfyllt. Skulle kylan därefter hålla i sig den 21-25 februari där samtliga fem dygn har en dygnsmedeltemperatur på 0,0° eller lägre så är villkoret för meteorologisk vinter uppfyllt. I sådant fall räknas vinterns ankomst från det första av de fem dygnen vilket i så fall skulle innebära den 21 februari.

Rent teoretiskt kan våren och vintern leka katt och råtta med varandra ända fram till april. 

Vårtemperaturerna följs på årstidskartan. I början av nästa vecka kommer en uppföljning av läget för den meteorologiska våren samt den meteorologiska vintern vid de fyra kuststationerna.