Dags för meteorologisk sommar i Malmö och Lund?

De senaste tre dagarna har sommartemperaturer noterats i Malmö med en dygnsmedeltemperatur på minst 10,0°. Även torsdagen lär bjuda på sommartemperaturer där. Under fredagen kommer värmen att kulminera i södra Sverige med temperaturer som kommer att nå upp till 15-20 grader på många håll. Därmed finns det stora möjligheter att den meteorologiska sommaren kommer att anlända till både Lund och Malmö.

För att meteorologisk sommar skall anses råda krävs att dygnsmedeltemperaturen är minst 10,0° eller högre under fem på varandra följande dygn. Sommarens ankomstdatum räknas därefter som det första av de fem dygnen. Ifall även torsdagen den 19 april och fredagen den 20 april bjuder på sommartemperaturer skulle det för Malmös del innebära att den meteorologiska sommaren anlände den 16 april. Att den meteorologiska sommaren anländer den 16 april till Sverige är ett mycket tidigt ankomstdatum.

Hur det går för den meteorologiska sommaren i Malmö kommer jag att meddela här på bloggen imorgon, dock senast klockan 20.30! 

Från lördag väntas lite kallare luft dra in över landet. Det är dock inte omöjligt att fler stationer i främst östra Götaland kan komma att få meteorologisk sommar. Det beror helt och hållet på hur varmt det blir på lördag den 21 april och söndag den 22 april. Därefter väntas betydligt kyligare och ostadigare väder från måndag.

Sannolikt även meteorologisk sommar i Lund från den 16 april

Även i Lund är sannolikheten stor att sommaren anlände den 16 april. Dock saknas data för den 18 april vilket komplicerar bilden. En kontroll av temperaturdata från Trafikverkets station i Lund pekar på att dygnsmedeltemperaturen med god marginal hamnade över 10,0°. Det förefaller således rimligt att anta att sommartemperatur rådde i Lund den 18 april. Precis som för Malmös del väntas dygnsmedeltemperaturen komma upp i minst 10,0° under både torsdagen den 19 april och fredagen den 20 april. 

Om vi framöver kan konstatera att den meteorologiska sommaren anlände den 16 april så skulle det även för Lunds del vara ett mycket tidigt ankomstdatum. Normalt sett (avser 1961-1990) skall den meteorologiska sommaren anlända till Lund omkring den 10 maj. Det allra tidigaste ankomstdatumet för sommaren i Lund, och även för Sverige, är den 11 april vilket inträffade 1989. På andra plats (avser åren 1961-2017) kommer 2004 då sommaren anlände redan den 15 april. Sommaren kunde komma tidigt även längre bak i tiden. År 1964 blev det meteorologisk sommar i Lund den 16 april.

Stor chans att sommar i april i Lund blir det nya normala

För perioden 1991-2017 är medeldatumet för den meteorologiska sommaren i Lund den 29 april. För perioden 1961-2017 är det senaste ankomstdatumet för sommaren i Lund den 25 maj vilket inträffade både 1980 och 1991. Med tanke på att det nu återstår två år innan vi får en ny normalperiod är det mycket stor sannolikhet att medeldatumet för sommarens ankomst i Lund kommer att bli den 29 eller den 30 april. För att detta inte skall bli fallet krävs att sommaren anländer den 25 maj både 2019 och 2020. Medeldatumet för sommaren i Lund för referensperioden 1961-1990 är den 6 maj.

Kuriosa: Nära meteorologisk sommar i februari 1990

För inbitna väderfantaster är februari 1990 en känd månad. Praktiskt taget hela Sverige bortsett från norra Jämtlandsfjällen samt Lapplandsfjällen upplevde då sin absolut mildaste februarimånad. På flera håll krossades då de gamla februarirekorden för månadsmedeltemperatur.

Den 20-21 samt den 23-24 februari 1990 uppmättes ovanligt höga februaritemperaturer. I östra Småland uppmätte de två stationerna Västervik och Oskarshamn sommartemperaturer under dessa dygn. Den 22 februari var dock dygnsmedeltemperaturen lite lägre och då som högst 7-8 grader där. För att meteorologisk sommar skall anses råda krävs som redan nämnts att dygnsmedeltemperaturen är minst 10,0° under fem dygn i följd. Hade dygnsmedeltemperaturen nått upp i minst 10,0° även den 22 februari i Västervik eller Oskarshamn hade den meteorologiska våren anlänt den 17 februari och följts av meteorologisk sommar redan den 20 februari...

//Misha