Dagens namnsdagsbarn!

Bland våra många stationer finns det några få där stationsnamnet också finns med i den svenska almanackan. Idag den 26 maj uppmärksammar vi namnsdagsbarnet Vilhelmina. SMHIs mätstation Vilhelmina är belägen i södra Lappland, ett område som inofficiellt kallas för Drottninglandet. Detta efter att de tre orterna, Fredrika, Dorotea och Vilhelmina fått sina namn av den Fredrika Dorotea Vilhelmina av Baden som var Sveriges drottning under åren 1797-1809 och gift med kung Gustav IV Adolf. Kröningen av henne ägde rum i S:t Olai kyrka i Norrköping den 3 april anno 1800. År 1812 skilde de sig vilket är första och enda gången en skilsmässa mellan två svenska kungligheter ägt rum.

En annan intressant detalj är att Vilhelmina från början hette Volgsjö men år 1804 ägde namnbytet rum för att hedra den dåvarande drottningen 😊 När det gäller Vilhelmina är det i år exakt 100 år sedan den stora branden förstörde halva kyrkstaden i september 1921.

Några väderrekord från Vilhelmina

Låt oss nu  istället titta på vilka extremvärden som uppmätts i Vilhelmina. Nuvarande automatstation upprättades 1995 men nederbördsmätningar pågick här under åren 1885 fram till 1891.

Den högsta temperatur som uppmätts där är 31,2° från den 27 juli 2019. Lägsta temperaturen i Vilhelmina uppmättes i samband med det extrema kalluftsutbrottet i slutet av januari 1999. Då sjönk temperaturen till -41,1° som lägst den 28 januari.

Den största dygnsnederbördsmängd som uppmätts är 51,8 mm från den 16 augusti under den regniga sommaren år 2000. 

I samband med ett ovanligt mäktigt högtryck uppmättes ett lufttryck på 1050,2 hPa i Vilhelmina den 4 oktober 2016. Även året därpå noterades ett extremt högt lufttryck på i Vilhelmina men då i slutet av september (1043,9 hPa). Båda värdena är det tredje högsta som uppmätts i Sverige för respektive månad. Högsta lufttryck oavsett månad i Vilhelmina är 1052,9 hPa uppmätt 2012 på Finlands nationaldag den 6 december. Det lägsta lufttrycket som uppmätts i Vilhelmina är 948,0 hPa. Detta skedde den 30 januari år 2000 då även det svenska lufttrycksrekordet för januari på 946,2 hPa uppmättes i Krångede i östra Jämtland.

Automatstationen i Vilhelmina i Lappland.
Automatstationen i Vilhelmina i Lappland. Källa: SMHI. Förstora Bild

Andra SMHI-stationer med namn i almanackan

Förutom Vilhelmina har SMHI idag ytterligare en mätstation där stationsnamnet förekommer i den svenska almanackan, nämligen Fredrika (19 september) i Lappland.

Tidigare fanns även stationen Björn (18 juni) i Uppland som var aktiv under perioden 1881-1968. I Östergötland hade vi mellan 1907 och 2016 en station i Ulrika (4 juli) vilket infördes i almanacken på 1700-talet då Ulrika Eleonora blev Sveriges drottning.

//Misha