Chapala nådde Jemen med orkanstyrka – ny tropisk cyklon hotar Jemen!

Den tropiska orkanen Chapala drog under tisdagen in över det oroliga Jemen med orkanvindar och ymnigt regn. Landets femte största stad Al Mukalla med drygt 300000 invånare dränktes bokstavligt talat av allt regn och staden badade i meterhögt vatten.

Framför allt det kraftiga regnet synes ha orsakat de största skadorna. Stora delar av Jemen är mycket torrt och årsnederbörden uppgår på många håll till maximalt 250 mm.

Regnmängder på flera hundra millimeter är inget ovanligt på de ställen där en tropisk cyklon drar fram. Nederbörden förstärks även orografiskt av den bergiga terräng som dominerar stora delar av Jemen.

I och med Chapalas framfart fick Jemen uppleva sin första tropiska orkan som någonsin observerats där. År 2008 drog ett tropiskt lågtryck in över landet. Tillförlitlig statistik över tropiska cykloner i den här delen av världen sträcker sig från 1990 och framåt. Dock finns vissa data från den Indiska vädertjänsten från 1891 och framåt. Utifrån dessa uppgifter ska en tropisk storm ha drabbat Jemen 1960.

Chapalas maximala styrka uppskattades av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center till 135 knop (69,6 m/s – kategori 4 på Saffir – Simpsonskalan) vilket gör Chapala till den näst kraftigaste tropiska orkan som observerats i Arabiska havet efter orkanen Gonu som i juni 2007 nådde 145 knop (74,7 m/s – kategori 5).

”TC-5” nytt hot mot Jemen men även Somalia

Bara drygt en vecka efter Chapalas framfart hotar en ny tropisk cyklon att dra fram över Jemen och denna gång även Somalia. Under torsdagens morgon klassade det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center ”TC-5” som en minimal tropisk storm. Prognosen är dock att stormen kommer att växa i styrka under de kommande dygnen. I nuläget verkar det som att TC-5 inte kommer att nå orkanstyrka då de atmosfäriska förhållandena inte är lika gynnsamma för intensifiering som de var för Chapala. Däremot kan det ymniga regnet i anslutning till stormen säkerligen ställa till med omfattande översvämningar då TC-5, precis som Chapala, drar fram över torra områden där stora regnmängder på kort tid är ovanliga.

Socotra Island (tillhör Jemen) drabbades hårt av Chapala. I nuläget finns dock en klar risk att även TC-5 passerar rakt över ön. När TC-5 väl namnges kommer den att få namnet ”Megh” vilket är nästa namn på den rullande namnlista som används i norra Indiska Oceanen.

Prognos för Chapalas bana
Prognoserad bana för den tropiska stormen "TC-5" utfärdad torsdagen den 5 november klockan 10. Källa: Joint Typhoon Warning Center Illustration Joint Typhoon Warning Center

”TC-5” följs och övervakas av Joint Typhoon Warning Center.