Bottenviken helt isbelagd

De senaste veckornas kyla har gjort att isen till havs vuxit till sig. Under onsdagen den 30 januari blev Bottenviken helt igenfrusen. Detta är helt normalt och endast i mycket sällsynta fall sker det att hela Bottenviken inte blir istäckt.

Då det kalla vädret ser ut att bestå under de närmaste 10 dygnen väntas fortsatt istillväxt över Bottenhavet. Där är ytvattentemperaturen omkring 1° i de centrala delarna.

Säsongslägsta i Nikkaluokta

Säsongens lägsta temperatur hittills uppmättes under torsdag morgon den 31 januari då det var -39,5° i Nikkaluokta i norra Lappland. Det är inte troligt att vi kommer att få se en lägre temperatur under de närmaste 10 dagarna då den värsta kylan väntas släppa under helgen. Beroende på hur februari och mars utvecklas vädermässigt finns det en viss sannolikhet för att Nikkaluoktas värde även blir det lägsta för hela vintersäsongen 2018/2019. Om man undantar inlandsisen på Grönland så är vinterns hittills lägsta temperatur på norra halvklotet -57,5° uppmätt i Delyankir i Sibirien den 18 januari.

Nästan hela Sverige snötäckt

Det kalla vintervädret har gjort att den nederbörd som fallit kommit i form av snö. Nästan hela Sverige är nu snötäckt vilket avspeglas i snödjupskartan. Det är bara i sydvästra Skåne, trakterna kring Kristianstad samt lokalt på Öland som det fortfarande är barmark. Då ett nederbördsområde väntas in över södra Sverige under helgen följt av kallare väder i nästa vecka är det inte omöjligt att hela Sverige, åtminstone kortvarigt, kan komma att täckas i vinterskrud.

Fortfarande meteorologisk höst i delar av Skåne

I Skånes mer kustnära områden är det fortfarande meteorologisk höstvilket syns på årstidskartan. Detta gäller för Malmö och Lund. Tiden börjar nu rinna ut för den meteorologiska vintern att hinna anlända. Om exakt två veckor skriver vi nämligen den 15 februari i almanackan. Detta är det tidigaste möjliga datum som den meteorologiska våren får anlända till Sverige utifrån SMHIs definition. Dessutom krävs att dygnsmedeltemperaturen då håller sig över 0° under sju dygn i följd.

Sträng vinterkyla i delar av centrala USA

I delar av centrala USA har extremt kall luft dragit ner norrifrån. Under onsdagen den 30 januari var det -30,6° vid O'Hare-flygplatsen i Chicago. Detta är inte långt från det absoluta köldrekordet på -32,8° uppmätt den 20 januari 1985. Temperaturmätningar i Chicago finns från slutet av 1870-talet.

Nytt delstatsrekord i Illinois?

Chicago ligger i delstaten Illinois där det gällande köldrekordet för delstaten än så länge är -36,8° uppmätt den 5 januari 1999 i Congerville. Det är dock möjligt att det rekordet nu har fallit. Den 31 uppmättes nämligen -38,9° i Mount Carroll men värdet måste först granskas av den amerikanska vädertjänsten NOAA. I Morrison uppmättes samma morgon -36,8° vilket gör att delstatsrekordet av allt att döma åtminstone tangerades. Den lägsta temperaturen som observerats i USA under kalluftsutbrottet är -48,9° uppmätt den 31 januari i Cotton i Minnesota. Cottons värde är även säsongens hittills lägsta temperatur i Nordamerika.

Några gamla absoluta köldrekord slogs i USA

Kylan i den norra delen av centrala USA har lokalt varit såpass extrem att tre stationer med mer än 100-åriga mätserier slog sina tidigare absoluta köldrekord medan en station tangerade sitt köldrekord. 

Den 31 noterade Rockford (Illinois) med temperaturmätningar från 1905 och framåt ett nytt absolut köldrekord då temperaturen sjönk till -35,0° där. Det tidigare köldrekordet var på -32,8° och uppmättes den 10 januari 1982. I Moline (startår 1872), Illinois, noterades -36,1° vilket överträffade det gamla köldrekordet på -33,3° från februari 1996. I Iowa noterade Cedar Rapids med mätningar från 1891 nytt all time low då temperaturen där sjönk till -34,4°. I Mather (startår 1903) i delstaten Wisconsin tangerades det gällande köldrekordet på -41,7° från januari 1951.