Blir den kyliga aprilmånaden varmare än normalt i hela Sverige?

Under årets aprilmånad har vi ofta i väderrapporterna fått höra att någon riktig vårvärme inte är i sikte. De tunnare plaggen i vårgarderoben har fått hänga kvar på sin plats, än så länge är det de lite tjockare och varmare varianterna som gällt.

Men enligt SMHIs avvikelsekarta för temperaturen i april, så har det hittills varit varmare än normalt i hela landet. I Götaland har till och med alla dygn hittills i april haft en medeltemperatur över den normala. Hur kan det hänga ihop?

Temperaturavvikelse 1-19 april 2016
Avvikelse från normal medeltemperatur under perioden 1-19 april 2016. Förstora Bild


Att vår subjektiva upplevelse av kallt eller varmt inte riktigt överensstämmer med väderstatistiken, kan nog till viss del ha att göra med att vi fortfarande har 1961-1990 som normalperiod. Det börjar bli rätt länge sedan, och vi har ju många gånger blivit bortskämda med varmt aprilväder på senare år.

Nästa standardnormalperiod blir 1991-2020, men flera länder har under tiden beräknat normalvärden även för perioden 1981-2010.

På SMHI har vi dragit oss för det, bland annat beroende på att den stora automatiseringen 1995/96 skedde precis i mitten av den perioden. Då flyttades eller avslutades ett ganska stort antal stationer.

Men en del stationer har legat på samma ställe från 1981 och fram till dags dato. För dessa kan man ta fram ett informellt normalvärde för 1981-2010 genom att helt enkelt beräkna medelvärdet för perioden rakt av.

Låt oss se vad vi får för resultat för några sådana stationer. Jag har även tagit med medelvärdet för den senaste dekaden 2001-2010.

Vid en jämförelse med perioden 1981-2010 så skulle medeltemperaturen för de nitton första dygnen i april 2016 fortfarande vara varmare, men avvikelserna mindre än för normalperioden 1961-1990.

Däremot skulle, förutom för den sydligaste stationen Karlshamn, de första nitton dygnen i april vara lite kallare än månadsmedelvärdet för dekaden 2001-2010.

  1-19 april 2016 Normalvärde för april 1961-1990

Medelvärde för april 1981-2010

Medelvärde för april 2001-2010

Karlshamn

7,2

5,4

6.3 6.5
Stockholm 6,7 4,6 5,7 6,8
Avesta 5,5 3,6 4,7 5,7
Katterjåkk -3,0 -4,2 -3,2 -2,2