Anmärkningsvärt normalt?

Modiga små snödroppar som visat upp sig i solen täcks av snö. Dagen efter smälter allt bort och bäckarna fylls med smältvatten. Aprilvädret som i Götaland nu kommer i mars visar sig. Jag läser i media och blir förvånad över att det ens är en nyhet med bakslag på våren. Det är mars, då vill bäckarna fortfarande porla av smältvatten i södra Sverige. Det är normalt att våren tvekar vissa år!

Ett av våra uppdrag på SMHI är att titta på observationer och skapa väderstatistik som svarar på frågor om vad som är normalt och onormalt. Det är inte ett helt lätt arbete. I ett förändrat klimat kommer det normala bli onormalt och tvärtom. Hur förmedlar vi det på bästa sätt?

Jag sätter mig vid bäcken. De små virvlarna liknar mina tankar. Vi vänjer oss uppenbarligen väldigt snabbt vid nytt väder trots att det borde vara en varningssignal. Det framtida normala är ingenting önskvärt. Det är inte ens naturligt, utan bara ett mått på vad som kommer vara medelvärdet. SMHI tar fram underlag som används för att klimatanpassa samhället, men siffrorna ger ingen garanti för att vi själva inte måste förändra oss.

För att få perspektiv på saken tittar jag på bilder som visar statistik innan datorerna fanns. Efter ett inlägg om hög- och lågvattenmarkeringar fick vi in flera tips som nu visas i kunskapsbanken på smhi.se.  Det finns något lugnande i detta. Även våra förfäder ville ha ordning i en kaotisk och oberäknelig värld. Kunskap och statistik är ytterst viktigt. Men något som också är viktigt är insikter om vad statistiken innebär.

Snö och bäck
En hel del svar finns i statistik, men kanske finns det svar på större frågor vid Sökvabäck.

Läs mer om årstidernas normala inträde för olika tidsperioder på smhi.se.

//Katarina 

Faktaruta: Vad är normalvärden och normalperioder?

Normalvärden beskriver det genomsnittliga (eller normala) klimatet för en viss plats och tidsperiod. Tidsperioden kallas då för normalperiod. För att beskriva det genomsnittliga klimatet behöver tillräckligt långa tidsperioder användas och världsmeteorologiorganisationen WMO har därför bestämt att en normalperiod ska vara 30 år. Referensperiod används ibland synonymt med normalperiod.

Den första normalperioden var 1901-1930 och därefter har nya normalvärden tagits fram vart trettionde år. Den nya normalperioden är 1991-2020. Normalperioden 1961–1990 kommer att behållas för framtiden som referens för klimatstudier och benämns då referensnormalperiod.

´Läs mer om  Normalperioder i Kunskapsbanken på smhi.se