Än lever den svenska sommaren!

Under oktober förekom en period med kyligt väder och den meteorologiska hösten gjorde då en rejäl framstöt varvid nästan hela landet erövrades då. Emellertid lyckades den meteorologiska sommaren överleva vid tre stationer, Skillinge, Utklippan och Karlskrona-Söderstjerna.

Den senaste tidens milda väder har gjort att den meteorologiska sommaren lyckats överleva in i november.

Skillinge i östra Skåne och Utklippan i Blekinge skärgård hade igår, tisdag den 3 november fortfarande sommar. Den som tittar noga på årstidskartan kan se att det finns ett litet område kring just östra Skåne  dit hösten ännu inte anlänt.

Med tanke på att det för årstiden mycket milda eller extremt milda vädret ser ut att fortsätta i södra Sverige även i början av nästa vecka är det inte alldeles omöjligt att de här två stationerna kommer att ha sommar torsdagen den 12 november vilket i så fall vore extremt sent. Normalt sett ska både Utklippan och Skillinge få meteorologisk höst omkring den 10 oktober.

Varken Skillinges eller Utklippans mätserie är särskilt lång och sträcker sig från 1995 respektive 1996 och framåt. För både Skillinge och Utklippan gäller att deras senaste datum med meteorologisk sommar är från 2014 då den 14 november blev det sista dygnet med meteorologisk sommar. Den 14 november är för övrigt det senaste datum som vi känner där en svensk station fortfarande haft meteorologisk sommar.

Trevlig helg alla läsare!