Alla har rätt att veta

Malin Falkenmark var SMHIs första kvinnliga hydrolog. Hon blev chef på SMHI men fortsatte sedan sin karriär som forskare. Hon var en pionjär i många avseenden men för mig är hon framförallt en stor pedagog. Hon förklarar hydrologi så att vanliga personer förstår och förmedlar vikten av att vi har tillgång till rent vatten. 

När jag läste om översvämningarna i Italien och dess hemska konsekvenser tänker jag att vi behöver många Malin. Vi måste bli bättre på att förmedla vad ett varmare klimat faktiskt kommer innebära för vattnet. Det handlar inte om en omärkbar temperaturökning. Det handlar om enorm påverkan på snöregionerna, stora ökningar av avdunstningen liksom värmeextremer och skyfall. Det kommer bli både torrare och blötare och naturen kommer utsättas för nya förutsättningar.

Malin lever än idag. Hon är 97 år och arbetar fortfarande med att förmedla hydrologiska budskap. I ett videoklipp ”Water Wisdom from Malin Falkenmark” inför UN 2023 Water Conference svarar hon på frågan om varför hon arbetar vidare. Hennes svar är träffande: "Alla har rätt att veta". 

Malin Falkenmark shares her wisdom as the UN 2023 Water Conference approaches. Malin Falkenmark attended the first and only UN Water Conference in Mar Del Plata in 1977 as a Rapporteur.
Källa: SIWI

Budskapen från IPCC är tydliga och i klimatpanelens senaste rapport, översatt till svenska står i en underrubrik:

Det är bråttom med integrerade klimatåtgärder på kort sikt 

C.1 Klimatförändringen är ett hot mot människans välbefinnande och planetens hälsa (högst troligt). Det finns ett snabbt försvinnande möjlighetsfönster för att säkra en livskraftig och hållbar framtid för alla (högst troligt). Klimatresilient utveckling integrerar anpassning med utsläppsminskning för att främja hållbar utveckling för alla, och möjliggörs när internationellt samarbete växer inklusive förbättrad tillgång till tillräckliga finansiella resurser, i synnerhet för sårbara regioner, sektorer och grupper, samt genom inkluderande styrning och koordinerad politik (mycket troligt). De val och åtgärder som genomförs detta årtionde kommer att ha effekter både nu och över tusentals år framöver (mycket troligt).
Huvudslutsatser i IPCC:s rapport Klimat i förändring 2023 - Syntesrapport
Strand, blå himmel
Foto Katarina Stensen

Det är jobbigt att skriva detta. Jag önskar jag slapp. Kunskap finns, den behöver också leda till handling. Om insikten är svår att ta in så får vi låta oss uppleva det. Vi får ge situationens allvar den respekt den förtjänar. Och sen kan vi agera. 

Tro inte att din insats är för liten. "Många bäckar små blir en stor å" är ett välkänt hydrologiskt uttryck av en anledning. Dessutom är det förmätet att tro att vi kan ha koll på alla konsekvenser av vårt eget agerande. Tänk om just det du gör sätter en boll i rullning? 

Hydrologin och vattnets kretslopp är redan idag påverkat av temperaturökningen. Låt oss lära av det, och utifrån kunskapen också agera.

//Katarina