Alex - sällsynt subtropisk storm på Atlanten!

Sent på onsdagen den 13 bildades den subtropiska stormen ”Alex” i östra Atlanten. Sedan 2002 namnger amerikanska National Hurricane Center även subtropiska stormar vilka är en blandning av tropisk cyklon och våra vanliga mellanbreddscykloner. Därmed är orkansäsongen 2016 på Atlanten igång drygt 4½ månad tidigare innan den officiella säsongen vilken löper från den 1 juni till den 30 november. 

Prognoserad bana för den subtropiska stormen Alex
Prognoserad bana för den subtropiska stormen Alex utfärdad den 14 januari klockan 10 svensk tid. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Prognosen för Alex är en fortsatt nordlig bana mot Azorerna samtidigt som en gradvis omvandling till mellanbreddscyklon kommer att ske i takt med att Alex rör sig över kallare havsvatten. Enligt NHC är det dock inte omöjligt att Alex kan förbli en subtropisk storm när den väl når Azorerna. Framåt slutet av helgen kan resterna av Alex komma att beröra sydligaste Grönland.

Efter Alex följer Bonnie, Colin, Danielle och Earl på den förbestämda namnlista som återanvänds vart sjätte år. Med största sannolikhet lär det dröja ett bra tag innan ”Bonnie” dyker upp på Atlanten.

Få fall av tropiska cykloner under januari till april sedan 1851

Att tropiska eller subtropiska cykloner uppträder på Atlanten under månaderna januari-april är ovanligt.

För att finna en tropisk eller subtropisk storm som uppträtt i januari månad får vi gå tillbaka till den 18-23 januari 1978 då en subtropisk storm bildades. De övriga fallen där en tropisk cyklon bildats i januari är 1951 (tropisk storm) och 1938 (tropisk orkan kategori 1).

För februari månad finns bara ett enda känt fall av en tropisk cyklon på Atlanten. Den 2 februari 1952 bildades en tropisk storm vid Yucatansundet mellan Kuba och Mexiko som dagen därpå drog in över södra Florida för att sedan omvandlas till en mellanbreddscyklon.

Även för mars del finns endast ett känt fall. Den 6 mars 1908 bildades en tropisk storm nordost om Leeward Islands för att under de kommande tre dygnen röra sig på en ovanlig sydsydvästlig bana in över Nedre Antillerna i östra Karibien. Stormen intensifierades samtidigt och nådde som mest kategori 2 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan.

I april finns det två kända fall av tropiska cykloner på Atlanten. Den senaste, och även den kraftigaste av dessa, är den tropiska stormen Ana från 2003. Det andra fallet är från 1992 då en subtropisk storm bildades.

Totalt har alltså åtta tropiska/subtropiska cykloner bildats under januari till april sedan man började föra statistik över tropiska cykloner på Atlanten 1851.

Lite om subtropiska cykloner

Som namnet antyder så är en subtropisk cyklon (avser subtropiskt lågtryck samt subtropisk storm) inte en renodlad tropisk cyklon men inte heller ett vanligt lågtryck på mellanbredderna. Precis som tropiska cykloner saknar de subtropiska cyklonerna fronter vilka mellanbreddscykloner däremot har. Subtropiska cykloner har vidare en sluten vindcirkulation kring ett väldefinierat centrum. Till skillnad från tropiska cykloner som räknas som ”warm core lows” har subtropiska cykloner oftast en kall kärna i den övre troposfären (ca 10-15 km upp i atmosfären). Vanliga mellanbreddscykloner räknas däremot som ”cold core lows” det vill säga har en kall kärna.

Tropiska cykloner har i allmänhet ett symmetriskt vindfält medan subtropiska cykloner istället oftast har ett mer asymmetriskt vindfält där de största vindhastigheterna förekommer längre bort från lågtryckscentrumet.

Tropiska cykloner kräver generellt sett en havsvattentemperatur på minst 26° för att kunna bildas. Subtropiska cykloner kan däremot bildas även vid lägre havsvattentemperaturer på 22°-24°. Under rätt förhållanden kan en subtropisk cyklon omvandlas till en tropisk cyklon. Så var exempelvis fallet i maj 2015 då Ana först klassades som en subtropisk storm men senare erhöll tropisk karaktär och därigenom blev en tropisk storm.