54,4° i Death Valley(!)

Söndagen den 16 augusti kan mycket väl komma att bli en dag för historieböckerna. Medan det bjöds på rekordhetta i sydvästra USA var det samtidigt bistert kallt på inre Antarktis.

Preliminärt 54,4° i Death Valley i sydvästra USA

Under söndagen uppmättes preliminärt 54,4° i Death Valley i sydvästra USA. Amerikanska National Weather Service Las Vegas (NWS) och NWS WPC (NWS Weather Prediction Center) twittrade om detta under gårdagen. Båda pekar på att data är preliminära och kommer att granskas. NWS Las Vegas skickade under måndag natt svensk tid ut ett pressmeddelande om att värdet kommer att granskas av en rekordkommitté. Under måndag eftermiddag twittrade WMO att de kommer att undersöka värdet.

Den 16 augusti 2020 kom temperaturen upp i 54,4° i Death Valley i sydvästra USA. Värdet är preliminärt och kommer granskas.
Den 16 augusti 2020 kom temperaturen upp i 54,4° i Death Valley i sydvästra USA. Värdet är preliminärt och kommer granskas av en rekordkommitté. Källa: National Weather Service Las Vegas.på Twitter. Förstora Bild

Om värdet nu antas vara giltigt är detta nytt rekord för augusti i USA. Fram tills igår var den högsta uppmätta augustitemperaturen i USA 52,8°. Det värdet har uppmätts vid tre tillfällen, 2017, 1993 och 1933. 

Utöver att gårdagens preliminära värde kan vara nytt augustirekord vore det, åtminstone officiellt, det högsta på 107 år i USA. I juli 1913 uppmättes 56,7° i Death Valley vilket enligt världsmeteorologiorganisationen WMO är den högsta uppmätta temperaturen på jorden. Värdet från 1913 har dock fått kritik för att vara felaktigt. 

Även ett värde på 55,0° från Kebili i Tunisien uppmätt i juli 1931 finns angivet av WMO. Värdet har accepterats av WMO som det högsta observerade för östra hemisfären. Även det värdet är ifrågasatt då stationen ifråga under åren 1920-1933 mätte 50°-55° nästan varje sommar men "endast" 48,5° som högst efter år 2000.

Officiellt sett kommer söndagens värde ifall det godkänns att vara det fjärde högsta som observerats på jorden. Vad som är helt säkert är att ifall gårdagens värde från Death Valley godkänns är det den högsta temperaturen som uppmätts i modern tid.

Death Valley i sydvästra USA.
Death Valley i sydvästra USA. Förstora Bild

Under -80° för första gången i år

Medan det var brutalt varmt i sydvästra USA under söndagen var det bistert kallt över inre Antarktis. Allra kallast var det vid Dome Fuji (3810 möh) där temperaturen sjönk till -80,8° som lägst. Temperaturer under -80° förekommer regelbundet på Antarktis men gårdagens värde var det för första för i år. Världsrekordet i kyla har Vostok som i juli 1983 uppmätte -89,2°.

Tangerat nationellt värmerekord i Japan

I Japan har man den senaste dagarna haft osedvanligt varmt väder. Under måndagen den 17 augusti uppmättes 41,1° i Hammatsa i Shizouka Prefektur. Detta är tangerat värmerekord för Japan men nytt nationellt augustirekord. Under den för svensk del oförglömligt varma julimånaden 2018 noterades samma temperatur i Kumagaya.

//Misha