429 mm nederbörd i Jämtlandsfjällen januari 1989

Ovanligt stora nederbördsmängder väntas falla i Jämtlandsfjällen under de kommande tio dygnen. Lokalt kan det, utifrån senaste prognosen, under denna tidsrymd komma att falla bortåt 225 mm nederbörd på utsatta platser. Detta låter mycket vilket det också är. Av denna anledning tänkte jag passa på att slå ett slag för januarimånaden 1989.

De minnesgoda läsarna minns nog de för södra Sveriges del mycket milda och snöfattiga vintrarna under åren 1989-1993. Januari 1989 och februari 1990 var två verkligt extrema månader som även var mycket blåsiga. Februari 1990 står sig än idag som den mildaste februarimånaden som skådats i en stor del av landet. Januari 1989 var länge den mildaste som observerats i Götaland, Svealand och sydostligaste Norrland fram tills januari 2020 överträffade denna. 

Medellufttryck i hPa för januari 1989.
Medellufttryck i hPa för januari 1989. Islandslågtrycket var under månaden djupare än vanligt (avser dåvarande normalperioden 1931-1960) medan medellufttrycket nere på kontinenten var högre än vanligt. Notera den kraftiga tryckgradienten däremellan. Källa: SMHI. Förstora Bild

Jormlien fick 429 mm i januari 1989

Nederbörd i millimeter för januari 1989.
Nederbörd i millimeter för januari 1989. Källa: SMHI. Förstora Bild

Under januari 1989 var mildluften närmast oövervinnerlig. Lågtryck och fronter med nederbörd passerade i en ständig ström över landet från väster samtidigt som det var blåsigt. Under sådana här väderlägen genereras ofta stora mängder nederbörd i fjällen. Detta då nederbörden förstärks av bergen, så kallad orografisk nederbördsförstärkning, medan det på läsidan istället faller mindre nederbörd. Allra mest föll då i Jormlien i norra Jämtlandsfjällen. Där föll nederbörden oavbrutet under hela januari månad. Sammanlagt uppmättes hela 429 mm i smält form. Detta är den största nederbördsmängd som uppmätts i Sverige under någon kalendermånad. Det minst nederbördsrika dygnet då var den 26 januari då det "bara" föll 2,3 mm. För Jormliens del föll nederbörd oavbrutet varje dygn från juldagen 1988 fram till den 7 februari 1989. Även februari och mars var mycket eller extremt milda men inte fullt lika rekordrika som januari. 

Värt att notera är att landskapet Jämtland innehar sex av tolvmånadsrekord för största nederbörd. Förutom januari innehar man rekordet för februari, april, juni, september och december.

För den som är intresserad av att läsa mer om hur det var under januari 1989 och de andra månaderna det året hänvisar jag till Väder och Vatten 1989 (pdf 30 MB). De två kartor (lufttryck och nederbörd) som använts är hämtade därifrån.

//Misha