-42,9° i Naimakka - Kallast hittills

De senaste dygnen har det skett ordentliga putsningar av säsongens hittills lägsta temperatur i landet.

Vid årsskiftet låg säsongslägsta på blygsamma -29,9°, men natten till den 7 januari noterades hela -42,9° i Naimakka längst i norr. Hur står sig denna temperatur i ett historiskt perspektiv?

Automatstationen i Naimakka
Automatstationen i Naimakka i sommarskrud den 18 augusti 2014 Foto SMHI Förstora Bild

För att det ska vara meningsfullt att göra statistik över säsongens lägsta temperatur i landet måste man försäkra sig om att det har funnits tillräckligt många stationer i de kallaste delarna av Lappland. Exempelvis startade Naimakka år 1944 och Nikkaluokta 1950.

Om vi därför nöjer oss med att studera säsongens lägsta temperatur från vintern 1950/51 fram till 2014/15, totalt 65 stycken vintrar.

Medianvärdet under den perioden hamnar på -42,2°. Naimakkas temperatur på -42,9° ligger alltså något under medianen, men inte så mycket.

Endast en av dessa vintrar har haft en lägsta temperatur under -50°. Det var 1966, då Vuoggatjålme satte svenskt köldrekord med -52,6° den 2 februari.

Under elva vintrar har temperaturen någonstans i Sverige sjunkit till -45° eller lägre. Det vill säga i snitt var sjätte vinter.

Under 48 av totalt 65 vintrar har det noterats -40° eller lägre.

Den blygsammaste lägsta temperaturen noterades vintern 1991/92, då ingen station i Sverige hade lägre temperatur än -35,1°.

Århundradets hittills lägsta temperatur noterades 2001

Naimakkas -42,9° är klart lägre än förra vinterns säsongslägsta som var -40,2° i Nikkaluokta. Vintern 2013/14 uppvisade dock nästan lika lågt säsongslägsta som var -42,7° i Karesuando.

För att finna en vinter med klart lägre säsongslägsta än i år får vi gå tillbaka till 2001. Då var det som lägst -44,0°. Det var faktiskt inte en station i Lappland som svarade för den noteringen, utan Storbo i nordligaste Dalarna. Det är för övrigt det här århundradets hittills lägsta temperatur i Sverige.