38° varmt i Verchojansk

På midsommardagen rapporterade Verchojansk i östra Sibirien hela 38,0°. Stationen ligger drygt 10 mil norr om polcirkeln, vilket innebär att detta är den högsta kända temperaturen i världen för stationer norr om polcirkeln.

Avvikelse från normal dygnsmedeltemperatur den 20 juni 2020
Avvikelse från normal dygnsmedeltemperatur den 20 juni 2020 (hela tiondels °C) Illustration SMHI Förstora Bild

Dygnsmedeltemperaturen för den 20 juni låg nästan 15 grader över det normala i Verchojansk (referensperiod 1961-1990). För ett sommardygn är det mycket, men vintertid är det inte direkt ovanligt med sådana temperaturavvikelser.

Eftersom Verchojansk vintertid är en av världens kallaste bebodda orter, så innebär detta också att vi fått ett nytt rekord för största spann mellan absolut högsta och absolut lägsta uppmätta temperatur.

Enligt den ryska vädertjänsten pogoda.ru är köldrekordet för Verchojansk -67,8° från den 5 och 7 februari 1892. Det tidigare värmerekordet var 37,3° från juli 1988. Med höjningen till 38,0° innebär detta ett temperaturspann på 105,8° vid den här platsen.

Temperaturextremerna är ett resultat av över 100 års mätningar i Verchojansk. Jag säger inte att båda ytterligheterna är representativa för ett nutida klimat.

Viss svalka nattetid trots midnattssol

Verchojansk, som ligger norr om polcirkeln, har midnattssol så här i midsommartid. Men trots det har temperaturen nattetid varit uthärdlig. Natten till den 20 juni var det som lägst 14,0°, följt av 38,0° på dagen och sedan 16,7° nästa natt.

Jämförelse med svenska förhållanden

Minnesgoda läsare kommer ihåg att vi förra sommaren satte svenskt rekord för högsta temperatur norr om polcirkeln. Det var den 26 juli 2019 som Markusvinsa i Norrbotten noterade 34,8°.

Klimatstationen i Markusvinsa den 29 augusti 2011
Klimatstationen i Markusvinsa den 29 augusti 2011. Foto SMHI Förstora Bild

Störst temperaturspann i Vuoggatjålme

När det gäller att söka det största temperaturspannet för en svensk station, så är det enklast att börja med den station som har den absolut lägsta minimitemperaturen. Svansen på den kalla delen av frekvensfördelningen är nämligen oftast mer utdragen än den varma.

Vuoggatjålme i mellersta Lapplandsfjällen innehar det svenska köldrekordet med -52,6° den 2 februari 1966. Som varmast har man haft 29,3° den 19 juni 1966. Det ger ett temperaturspann på 81,9°, och detta kommer inte att ändra sig eftersom stationen är stängd sedan mitten av 1990-talet.

Ingen annan svensk station når upp till ett sådant temperaturspann, även om Karesuando inte är långt därefter (från -49,0° till 32,5°).

Störst variation på båda sidor 0°-strecket

Kanske lika intressant som det absoluta temperaturspannet är den största variationen på båda sidor 0°C. Då dyker det upp en kanske något oväntad kandidat. Nämligen Uppsala med köldrekord -39,5° den 24 januari 1875 och värmerekord 37,4° den 9 juli 1933.

Delvis är detta en följd av enstaka mycket extrema händelser i en mycket lång mätserie. Jag vill inte hävda att det nödvändigtvis är något karakteristiskt för klimatet i just Uppsala.

Sverker Hellström