2015 - Det tredje varmaste året


Det återstår ännu två dygn av år 2015. Dessutom saknas en hel data för december för några av de 35 stationer som ingår i vår beräkning av .

Jag har ändå vågat mig på att försöka interpolera de saknade värdena och kommer då fram till en preliminär Sverigemedeltemperatur på 6,71°. Det innebär i så fall att 2015 hamnar på tredje plats bland de varmaste åren.

Minnesgoda läsare kommer nog ihåg att 2014 var det hittills varmaste året med en Sverigemedeltemperatur på 6,91°.

Årets Sverigemedeltemperatur var alltså cirka 0,2° lägre än rekordvärdet från i fjol. Det var framför allt det regniga och svala vädret i maj, juni och juli som gjorde att 2015 hamnade på efterkälken.

Men 2015 har spurtat bra och ligger i stort sett lika med 1934 som hade en Sverigemedeltemperatur på 6,73°. Det fattas alltså bara 0,02° och var 2015 slutligen hamnar i rangordningen får visa sig när alla data är slutgranskade en bit in i januari.

Till 4:e och 5:e plats är det god marginal. 1938 hade 6,58° och 1990 6,55° i Sverigemedeltemperatur.

Nya rekord för en del stationer vid ostkusten.

När det gäller rekord för enskilda stationer med långa mätserier så ser det ut att kunna bli en del nya rekord. Det gäller framför allt kuststationer i Östersjön och Bottniska viken, som exempelvis Bjuröklubb, Svenska Högarna och Gotska Sandön.