Information om lanseringen av SIMAIR 3

SIMAIR 3-systemet har varit under utveckling under flera år, men nu börjar lanseringen äntligen närma sig. Nu i september öppnar vi beta-versionen av systemet för alla våra användare, och vid årsskiftet sker lanseringen av SIMAIR 3. Läs mer nedan om vad som gäller.

Utvecklingen av SIMAIR 3 och den underliggande CLAIR-plattformen har varit SMHIs största projekt inom luftkvalitet på många år. Det nya systemet har byggts upp från grunden med målet att ha ett modernt verktyg som är lättanvänt och smidigt för användarna och flexibelt för framtida utveckling.

- I juni skickade vi ut den version vi kallar för Alfa 4 - som innehåller det mesta av funktionaliteten till SIMAIR Väg - till referensgruppen, och vi är nu i full färd med att färdigställa det sista inför lanseringen av betan, säger Fredrik Windmark, produktchef för SIMAIR.

Betaversionen öppnas för användare i september

I slutet av september skickas inbjudningsmejl till beta-versionen av SIMAIR 3 ut till alla användare. Vid det laget kommer SIMAIR 3 att innehålla ett så gott som färdigt och kvalitetskontrollerat SIMAIR 3 Väg. Det kommer fortfarande handla om en beta-version, och oförutsedda buggar kan fortfarande dyka upp. Eftersom det inte går att garantera att buggar hanteras direkt som de dyker upp så rekommenderas fortfarande SIMAIR 2 för kritiska projekt under hösten.

Under hösten kommer ny funktionalitet och buggrättning levereras kontinuerligt samtidigt som SIMAIR 3 Korsning färdigställs. I samband med öppningen av beta-versionen så sker också en uppdatering av SIMAIRs användarsida. Det innebär nytt utseende och nya guider och information om SIMAIR 3 som kommer att fortsätta fyllas på under hösten.

Lansering av SIMAIR 3 till årsskiftet

Vid årsskiftet kommer vi slutligen lansera den skarpa versionen av SIMAIR 3, och i och med det påbörjas avvecklingen av SIMAIR 2. Det finns många idéer på ytterligare funktioner till systemet som inte får plats till lanseringen, så räkna med att systemet kommer att fortsätta att förbättras kontinuerligt också efter lanseringen.

Anmäl dig nu till höstens SIMAIR 3-kurs

I november kommer även digitala distanskurser i SIMAIR 3-användning (teori och praktik) att hållas för de som är intresserade. Preliminärt så handlar det om två separata kurstillfällen:

  • 12e november för kommuner, konsulter, universitet och övriga användare
  • 19e november för myndighetsanvändare

Kurserna kommer att hållas på distans och ha en avgift på 3 000 kronor per deltagare för en heldag. Mer information om kurserna kommer under hösten, men vi tar tacksamt emot er intressanmälan till simair@smhi.seredan nu. Meddela i så fall gärna er erfarenhetsnivå så att vi kan anpassa kursen efter deltagarna.