Nu börjar tester av nästa generations SIMAIR

SIMAIR är ett webbaserat modellsystem som hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra aktörer att enkelt och kostnadseffektivt kontrollera luftkvalitet. Sedan 2018 pågår en omfattande utveckling av en ny version som bygger på en ny modern teknisk plattform. Nu inleds de första testerna hos användarna.

Utvecklingen av den nya versionen, kallad SIMAIR 3, innebär en helt ny modern teknisk plattform som skapar många nya möjligheter och förenklar kontrollen av tätortsluften i kommuner.

Utvecklingen av SIMAIR 3 har pågått sedan 2018. Under våren har SMHI haft workshops på plats hos ett antal användare för att fånga upp användarnas behov och önskemål av nya SIMAIR.

Lansering av SIMAIR 3 planeras under första halvan av 2021, men innan dess ska användargränssnittet testas av användarna i flera steg. För dessa tester har en referensgrupp tillsatts av olika typer av SIMAIR-användare såsom medelstora kommuner, mindre kommuner, myndigheter, universitet, konsulter med flera.

Förenklad hantering genom projekt och scenarier

Det första testet av SIMAIR 3 fokuserar på det nya konceptet med projekt och scenarier. Syftet med funktionaliteten är att organisera och konfigurera beräkningsförutsättningar. För dig som har använt den tidigare versionen av SIMAIR motsvarar scenarier "session" medan projekt är en "gruppering av sessioner för ett valt geografiskt område". 

– Testerna är en mycket viktig pusselbit i utvecklingen av nästa generations SIMAIR. Det hjälper oss att utforma ett så intuitivt och användbart SIMAIR som möjligt för alla användare, säger Stefan Andersson, produktchef för SIMAIR på SMHI.

En av användarna av SIMAIR är Trafikverket, som använder SIMAIR för att följa upp luftkvalitet vid statliga vägar.

– Jag tycker att SMHI verkligen har ansträngt sig för att få fram ett mer användarvänligt SIMAIR. Jag ser fram emot att få testa flera funktioner i SIMAIR som hjälper oss i luftkvalitetsarbetet på Trafikverket, säger Hung Nguyen, sakkunnig luftkvalitet vid Trafikverket.

Exempel på användargränssnitt för projekt och scenarier i SIMAIR 3
Den nya tekniska plattformen som används i SIMAIR 3 möjliggör ett modernt och intuitivt användargränssnitt. Första testet av SIMAIR 3 fokuserar på det nya konceptet med projekt och scenarier, vilket används för att organisera och konfigurera beräkningsförutsättningar. Ovanstående exempel visar ett fiktivt fall med projekt och scenarier för en ny detaljplan för en kommun.

Vad är SIMAIR 3?

SIMAIR 3 innebär nästa generations SIMAIR som bygger på en helt ny tekniskt plattform utvecklad av SMHI.

SIMAIR 3 inkluderar funktionaliteterna som finns i nuvarande version, SIMAIR 2, men med en mer modern och flexibel teknisk plattform samt ett förbättrat användargränssnitt.

Några av förbättringarna är följande:

  • Mer intuitivt och lättanvänt användargränssnitt som tas fram från workshops och tester hos SIMAIR:s användare
  • Beräkningar med NORTRIP – en förbättrad modell för vägtrafikens slitagepartiklar
  • Förbättrad hantering av bakgrundsfält och källfördelning
  • Bättre hantering av byggnader – en separat databas för byggnadshöjder införs, så att användare kan få med sig denna oberoende av vilket basår som väljs för beräkningarna
  • GIS-export i SIMAIR-korsning
  • Förbättrad och mer flexibel visualisering
  • Möjlighet att exportera och importera EDB:er till ett GIS-kompatibelt format
  • Bättre hantering av spridningsmodellen OSPM för gaturum, så att resultat fås i receptorpunkter

Utvecklingen av SIMAIR 3 finansieras av SMHI, Trafikverket och Naturvårdsverket.