Det nya gränssnittet i SIMAIR 3

Det senaste året har det varit full fart på utvecklingen av det nya SIMAIR 3-systemet. Under hösten har våra testanvändare fått tillgång till det vi kallar för version Alfa 2 och kan nu själva göra vägberäkningar i det nya gränssnittet. SIMAIR 3 kommer att innebära en mängd förbättringar, och här ges en första titt på grundläggande funktioner som hur man redigerar en väg och startar en simulering.

Utvecklingen av det nya SIMAIR 3-systemet har pågått sedan 2018 och kommer innebära stora förbättringar i både användarvänlighet och hur systemet fungerar. Till en början låg fokus på alla delar under huven som måste fungera för att något faktiskt ska hända när man trycker på ”Starta simulering”-knappen. Under det senaste året har dock även gränssnittet tagit form, och utseendet är nu nära så det kommer att se ut vid lanseringen.

- En komplett test-version av SIMAIR 3 kommer att finnas tillgänglig under 2021. Vi kommer därefter flytta och utbilda användare så att de kan använda det nya systemet för sin rapportering under våren 2022, säger Cecile Åberg, utvecklingsansvarig i luftkvalitetsgruppen.

Enklare redigering av vägar och byggnader

När man skapat ett nytt projekt och scenario (se tidigare artikel) landar man i kartvyn där det mesta av arbetet görs. I panelen till vänster finns en meny där man kan växla läge mellan redigering, simulering och visualisering. I panelen till höger kan man hitta detaljer om exempelvis en utvald väg eller byggnad eller om simuleringar som ska göras eller är färdiga.

Redigeringen av vägar har blivit uppdelad i två; trafik och väg samt byggnader. Tack vare högerpanelen går det nu lätt att snabbt byta mellan olika vägar som man vill redigera. Till vägarna finns nu även andel tung trafik som en separat egenskap för enklare justering av trafiktyper.

Tack vare den separata byggnadsdatabasen så är nu hus och hushöjder helt fristående från vägarna. Det betyder att det kommer att vara möjligt att skapa och redigera hus var som helst på kartan, och när man ska göra en simulering så hittar modellen själv vilka hus som är viktiga för gaturummet.

 • Gränssnittet i SIMAIR 3 för redigering av vägar
  Redigering av en väg i SIMAIR 3. Den utvalda vägsträckan markeras i mörkblått, och den streckade rektangeln markerar området för det aktuella projektet i Falun. Förstora Bild
 • Gränssnittet i SIMAIR 3 för redigering av byggnader
  Redigering av en byggnad i SIMAIR 3, markerad i mörkblått. Förstora Bild
 • Gränssnittet i SIMAIR 3 för redigering av vägar
  Redigering av en väg i SIMAIR 3. Den utvalda vägsträckan markeras i mörkblått, och den streckade rektangeln markerar området för det aktuella projektet i Falun. Förstora Bild
 • Gränssnittet i SIMAIR 3 för redigering av byggnader
  Redigering av en byggnad i SIMAIR 3, markerad i mörkblått. Förstora Bild

Simulering av föroreningshalter

När man vill göra en vägberäkning och väljer en vägsträcka så har man nu större kontroll över var beräkningen ska göras. Om vägsträckan är lång så kanske gaturummet skiljer sig åt beroende på var på vägen man befinner sig. Därför går det nu att välja exakt var på vägsträckan som simuleringen ska göras och receptorpunkterna ska sättas, och i kartan markeras sedan vilka byggnader som systemet identifierat åt en.

I SIMAIR 3 går det att göra simuleringar för alla ämnen på en gång. Man behöver inte längre byta session för att studera ett annat ämne. Några sekunder efter att man satt igång sin simulering visualiseras sedan resultaten på kartan vid de utvalda receptorpunkterna.

Gränssnittet i SIMAIR 3 för start av en väg-simulering
Start av en Simair Väg-simulering i SIMAIR 3. De små svarta strecken på vardera sida om vägen markerar de aktuella byggnaderna och slutpunkterna visar receptorpunkterna. De gröna punkterna markerar resultat ifrån tidigare simuleringar. Förstora Bild

Vad händer härnäst?

- Arbetet fortgår nu med att bland annat möjliggöra beräkningar var som helst i Sverige, lägga till avancerade inställningar för vägar och skapa nya PDF-rapporter till SIMAIR Väg, säger Mattias Jakobsson, utvecklare av SIMAIR 3. Utöver det implementerar vi även resuspensionsmodellen NORTRIP, den alternativa modellen OpenRoad för vägberäkningar utanför gaturum samt SIMAIR Korsning.

I framtida nyhetsartiklar kommer vi att visa upp mer funktionalitet ifrån SIMAIR 3.