Grundkurs i klimatanpassning 15-16 november 2023

Arbetar du med klimatanpassning eller står du i startgroparna för denna viktiga uppgift? Då är du välkommen att delta på SMHIs Grundkurs i klimatanpassning den 15-16 november 2023. Kursen sker online.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper kring klimatförändringar och vilka effekter vi känner till idag. Du får med dig flera konkreta tips på hur du kan arbeta med klimatanpassning och vilka hjälpmedel som finns.

Under två halvdagar, delar SMHIs experter tillsammans med inbjudna representanter från andra myndigheter med sig av sina kunskaper. I programmet finns även exempel på hur olika kommuner arbetar med klimatanpassning. Innehållet riktar sig främst till dig som arbetar inom en kommun, länsstyrelse, myndighet eller region, men är i hög grad även användbart för andra verksamheter.

Kursen är genomförd.

Material och enkät - efter utbildningen

Du som har deltagit kan ta del av utbildningsmaterialet på denna sida. Vi är tacksamma om du även berättar för oss hur du upplevt utbildningen i vår enkät. Vi är tacksamma för ditt svar så snart som möjligt, men senast fredagen den 1 december 2023.