Grundkurs i klimatanpassning 15-16 november 2023

Arbetar du med klimatanpassning eller står du i startgroparna för denna viktiga uppgift? Då är du välkommen att delta på SMHIs Grundkurs i klimatanpassning den 15-16 november 2023. Kursen sker online.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper kring klimatförändringar och vilka effekter vi känner till idag. Du får med dig flera konkreta tips på hur du kan arbeta med klimatanpassning och vilka hjälpmedel som finns.

Under två halvdagar, delar SMHIs experter tillsammans med inbjudna representanter från andra myndigheter med sig av sina kunskaper. I programmet finns även exempel på hur olika kommuner arbetar med klimatanpassning. Innehållet riktar sig främst till dig som arbetar inom en kommun, länsstyrelse, myndighet eller region, men är i hög grad även användbart för andra verksamheter.

 

Tid

15 november: 13.00 - 16.40
16 november: 8.20 - 12.00

 

Plats

Via videolänk.

 

Innehåll

Kursen tar bland annat upp:

  • Vad menas med klimatanpassning, hur gör man och vem gör vad?
  • Vad behöver vi anpassa oss till? Framtidens klimat på 60 minuter.
  • Hur påverkar klimatförändringarna oss och vad behöver vi göra?
  • Vad kan olika myndigheter ge för stöd och underlag?
  • Konkreta exempel på klimatanpassningsarbete.
  • Nationella Expertrådet för klimatanpassnings första rapport.
 

Kostnader

Kursen är kostnadsfri.

 

Anmälan

Kursen arrangeras av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Du anmäler dig via ett enkelt webbformulär. Antalet platser till detta digitala utbildning är begränsade. I första hand erbjuds kommuner och andra myndigheter att delta. Övriga intresserade deltar i mån av plats.

 

Kontakt

Om du har några frågor, e-posta oss gärna på klimatanpassning@smhi.se