Medvind, nummer 4 2008

Typ: Medvind, Tidsskrifter
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Översvämningar förebyggs med tidiga tappningar - ny prognosmodell för Vänern förbättrar framförhållningen, Vilka fiskar finns i haven i framtiden?, Prognosstyrd värme gav lägre energiförbrukning. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.