Medvind, nummer 2 2006

Typ: Tidsskrifter
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Ny betvattningshjälp ger ökad skörd, Här har regnet mätts i 250 år,Kunskap vapen mot naturkatastrofer, Stockholms observatorium firar 250 års väderrapportering. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.