Våg- och strömmätningar vid Klaipeda, Litauen

I samband med ombyggnation av hamninloppet i Klaipeda, Litauen, har SMHI på uppdrag av Sweco Environment AB utfört våg- och strömmätningar i området. Observationerna av våg- och strömförhållande på platsen skall användas för dimensioneringsunderlag och vidare planering av hamninloppet.

Klaipeda är en viktig hamn- och handelsstad vid Östersjön. Inloppet till hamnen är utsatt för höga vågor och starka strömmar. För att kunna planera och dimensionera hamninloppet på ett bra sätt är det viktigt med platsspecifikt underlag om våg- och strömförhållanden. Dessutom skall våg- och strömmätningarna användas till att kontrollera att den våg-och strömmodell som finns över området återskapar verkligheten på ett tillförlitligt sätt.

För att få en bra beskrivning av våg- och strömförhållandena på platsen utfördes mätningarna under vinterhalvåret, då det normalt är stormigare. Under mätperioden förekom flertalet tillfällen med friska till hårda vindar som orsakade höga vågor. Som högst uppmättes våghöjder på 9 meter. Eftersom inloppet är så utsatt var förhållandena vid mätplatsen svåra. För att säkra att få lyckade mätningar sattes två instrument ut istället för ett. Därtill förankrades instrumenten med extra tyngder för att hålla dem på plats även vid kraftig sjögång.