HYFO – beslutsunderlag vid planering av vattenresurser

HYFO är ett modernt och användarvänligt beslutsstödsystem för alla som är beroende av vatten- och väderparametrar i sin verksamhet. Genom det webbaserade presentationsverktyget överblickas enkelt observationer och prognoser. HYFO är utvecklat i samråd med våra kunder och kan anpassas efter dina önskemål.

HYFO är SMHIs moderna presentationsverktyg för hydrologiska och meteorologiska observationer och prognoser. Från webbgränssnittet når du enkelt de parametrar du behöver för beslut i din verksamhet:

  • Nederbörd
  • Temperatur
  • Snömagasin
  • Markvattenunderskott
  • Vattenföring/tillrinning

Presentation kan ske på kartor, i tabeller eller som tidscenarier i grafer.

Snabb bedömning av aktuellt läge

Hydrologiska parametrar för hela Sverige beräknas med SMHIs hydrologiska modell HYPE som tillsammans med meteorologiska modeller ger möjlighet till prognoser upp till 10 dygn framåt.

Statistiska analyser och presentationer hjälper till i bedömningen av det aktuella läget. Nederbördssummor för olika perioder och kartor som visar om flödet är stigande eller avtagande kan visas och presenteras för hela Sverige.

Anpassningsbar efter dina behov

För den som har behov av specialkalibrerade hydrologiska modeller kan SMHIs väletablerade och högkvalitativa hydrologiska modell, HBV-modellen, anpassas och presenteras. Det är även möjligt att visa egna observationer
och mätstationer i systemet, var för sig eller tillsammans med SMHIs stationer.

HYFO: Ljungans avrinningsområde
Ljungans avrinningsområde med observerade och modellberäknade flöden i smågrafer för utvalda delområden. Graferna kan förstoras genom att klicka på dem. Bakgrundskarta med områdets dygnsnederbörd. Förstora Bild
HYFO: presentation av flöden i Fryele
Exempel på presentation av flöden, nederbörd, temperatur och snömagasin från Fryele i Lagan. Förstora Bild