Vattenresurser och vattenmiljö

SMHI hjälper dig att få reda på hur mycket vatten det finns att tillgå och nyttja för just din verksamhet. Vi kan ge dig detaljerade underlag om vattenresurser för hela Sverige för att undvika problem med vattenbrist eller översvämningar både nu och i framtidens klimat. Vi ger dig som utredare och beslutsfattare allt från enstaka mätdata till hela analyser och system för övervakning, dimensionering och åtgärdsplanering.

Verktyg

HYPE

Med HYPE-modellen ges det möjlighet att beräkna faktorer knutna till vattenresurser och vattenkvalitet, men också annan hydrologisk information.

HYFO

HYFO är ett användarvänligt, webbaserat verktyg som snabbt ger en överblick på vattenläget med hjälp av aktuella observationer och prognoser. 

Seatrack

Med det högupplösta systemet Seatrack kan beräkningar göras för olika ämnens och föremåls spridning i sjöar och vattendrag. Resultaten kan användas för riskanalys, skyddszoner och operativ olje- eller utsläppsbekämpning.

HYPE

Med HYPE-modellen ges det möjlighet att beräkna faktorer knutna till vattenresurser och vattenkvalitet, men också annan hydrologisk information.

HYFO

HYFO är ett användarvänligt, webbaserat verktyg som snabbt ger en överblick på vattenläget med hjälp av aktuella observationer och prognoser. 

Seatrack

Med det högupplösta systemet Seatrack kan beräkningar göras för olika ämnens och föremåls spridning i sjöar och vattendrag. Resultaten kan användas för riskanalys, skyddszoner och operativ olje- eller utsläppsbekämpning.