Utbildning

SMHI erbjuder skräddarsydda utbildningar inom väder, vatten, luft, miljö och klimat. Många av oss har erfarenhet som informatörer och är utbildade inom pedagogik. Vi föreläser för företag, kommuner och myndigheter.

Utbildning

Höj kompetensen med oss

Exempel på kurser

Lär dig meteorologens knep!

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom grundläggande och fördjupad meteorologi med din verksamhet i fokus. Hur tillgodogör du dig väderprognoser på bästa sätt? Hur bedömer du träffsäkerheten i prognosen?

Kurser för myndigheter

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för andra myndigheter inom ramen för myndighetssamverkan.

Flygväder och flygvädertjänst

Vi har ett stort antal kunniga meteorologer och erfarna väderobservatörer som är specialiserade på flygväder och flygvädertjänst och som gärna delar med sig av sina erfarenheter.

Meteorologi för vinterväghållare

Skaffa värdefull kunskap inför vintern. Erfarna vägmeteorologer lär dig bland annat viktig meteorologi, att tolka väderinformation rätt och ger råd inför halkbekämpningen.

Klimatförändringar och anpassning

SMHI erbjuder föreläsningar och skräddarsydda utbildningar om framtida klimatet. Vi utgår från och förklarar vetenskapen bakom klimatförändringen, dess orsaker och effekter med fokus på er verksamhet.

Kontakt

Vi kontaktar dig gärna

Exempel på kurser

Lär dig meteorologens knep!

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom grundläggande och fördjupad meteorologi med din verksamhet i fokus. Hur tillgodogör du dig väderprognoser på bästa sätt? Hur bedömer du träffsäkerheten i prognosen?

Kurser för myndigheter

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för andra myndigheter inom ramen för myndighetssamverkan.

Flygväder och flygvädertjänst

Vi har ett stort antal kunniga meteorologer och erfarna väderobservatörer som är specialiserade på flygväder och flygvädertjänst och som gärna delar med sig av sina erfarenheter.

Meteorologi för vinterväghållare

Skaffa värdefull kunskap inför vintern. Erfarna vägmeteorologer lär dig bland annat viktig meteorologi, att tolka väderinformation rätt och ger råd inför halkbekämpningen.

Klimatförändringar och anpassning

SMHI erbjuder föreläsningar och skräddarsydda utbildningar om framtida klimatet. Vi utgår från och förklarar vetenskapen bakom klimatförändringen, dess orsaker och effekter med fokus på er verksamhet.

Kontakt

Vi kontaktar dig gärna