Försäkringsväder

SMHI Försäkringsväder är en tjänst främst för försäkringsbolag som jobbar med eller kan råka ut för skadeärenden på grund av väder eller vatten. Genom våra varningsprognoser får ni snabbt besked om kommande väderutveckling och SMHIs tillgång till väderdata ger er svar på hur vädret har varit.

Genom vår förfrågningstjänst tar vi fram uppgifter från våra mätstationer i anslutning till enskilda skadetillfällen.
SMHIs varningsprognoser ger ökad trygghet och underlättar er resursplanering. Efter en extrem vädersituation skickas data från mätstationer i skadeområdet för snabb och enkel skadereglering.

SMHI ger din verksamhet trygghet

Vi håller koll på vädret och hjälper dig och din verksamhet att inte
bli överraskade av väder- och vattensituationer som kan vålla skada.

 • Vi finns alltid till hands och kan besvara hur vädret har varit vid olika tidpunkter.
 • Vi har lång meteorologisk, hydrologisk och oceanografisk erfarenhet och har samlat in data i över 100 år.

Försäkringsväder Bas

I vår förfrågningstjänst lämnas väderuppgifter som behövs i bedömningen av skador. Uppgifterna hämtas från en närliggande väderstation till platsen för skadan och kan lämnas muntligt eller skickas i tabellform.

Vid ett mer komplext och kostsamt ärende kan Väderintyg, en miniutredning vara lösningen. Väderintyg kan också beställas om det saknas väderstation i skadeområdet. En erfaren meteorolog gör en bedömning av hur vädret sannolikt har varit på platsen vid skadetillfället och skriver ett juridiskt intyg som t.ex. kan vara underlag i en rättsprocess.

 • Förfrågningstjänst
 • Väderintyg (3 stycken kostnadsfria per år)
 • SMHIs varningar i samtliga varningsnivåer.
 • Webbtjänst innehållande: närtids- och långtidsprognoser, kartor, blixtarkiv samt observationer.

Väderintyg kan förstås beställas av alla som har behov av att verifiera vädret i anslutning till en specifik skadesituation.

Försäkringsväder Plus

I vår förfrågningstjänst lämnas väderuppgifter som behövs i bedömningen av skador. Uppgifterna hämtas från en närliggande väderstation till platsen för skadan och kan lämnas muntligt eller skickas i tabellform.

 • Förfrågningstjänst
 • Väderintyg (6 stycken kostnadsfria per år)
 • SMHIs varningar i samtliga varningsnivåer.
 • Meteorologiska och hydrologiska varningar för 7 dygn till angivna e-postadresser.
 • Extremväder
 • Konsultation med vakthavande meteorolog.
 • Webbtjänst innehållande: närtids- och långtidsprognoser, kartor, blixtarkiv samt observationer.
 • Åskrisk- och halkriskprognoser

Vid extremväder där vindstyrkor eller nederbördsmängder överskrider överenskomna gränsvärden vid en eller flera väderstationer skickar SMHI uppgifterna via e-post dagen efter.

Vill du veta mer om våra tjänster, göra förfrågningar om vädret i anslutning till en skada eller beställa Väderintyg.

Kontakta Kundtjänst:
Helgfria vardagar på kontorstid via telefon eller e-post.
Telefon: 011-495 82 00
Skicka e-post till Kundtjänst