Säkerhet och beredskap

Få verktygen för god planering innan det händer och saklig, uppdaterad information när det verkligen gäller. Vår vakthavande meteorolog och hydrolog har jour dygnet runt.

Intressant information inom säkerhet och beredskap

Hydrologiska prognos- och varningstjänsten

SMHIs vakthavande hydrolog är uppdaterad på det hydrologiska läget i Sverige och har en ständig jour för att varna vid höga flöden i våra vattendrag.

Vattenståndsprognoser

Används alltmer vid sidan av traditionella flödesprognoser.

Hydrologiska sannolikhetsprognoser

Dagliga niodygnsprognoser som visar sannolikheten för höga vattenflöden.

Hydrologiska prognos- och varningstjänsten

SMHIs vakthavande hydrolog är uppdaterad på det hydrologiska läget i Sverige och har en ständig jour för att varna vid höga flöden i våra vattendrag.

Vattenståndsprognoser

Används alltmer vid sidan av traditionella flödesprognoser.

Hydrologiska sannolikhetsprognoser

Dagliga niodygnsprognoser som visar sannolikheten för höga vattenflöden.